Ingezonden persbericht


TER KENNISNAME: Den Haag 14-05-02

CULTUREEL ERFGOED WORDT IN KAART GEBRACHT

OPROEP AAN ZELFORGANISATIES:
LEVER EEN BIJDRAGE AAN DE INVENTARISATIE VAN ARCHIEVEN VAN EN OVER MIGRANTEN

De inspraakorganen van minderheden in Nederland zijn een project gestart om de bronnen van hun cultureel erfgoed in kaart te brengen. Binnen dit project nemen verschillende werkgroepen een onderdeel van deze inventarisatie voor hun rekening: islamitisch erfgoed, migratiegeschiedenis en slavernijverleden.

De onderstaande inspraakorganen doen een oproep aan alle zelforganisaties van minderheden om hen te helpen bij het vinden van archiefmateriaal van en over immigranten. Zij zijn zowel geïnteresseerd in schriftelijke bronnen (bladen, tijdschriften, dagboeken, brieven etc.) als in audiovisuele (foto's, videobanden, films en geluidscassettes), materiële (voorwerpen) en digitale bronnen (website, cd's en cd-rom's).
Het doel is primair een inventarisatie te maken van dit soort materiaal, om er vervolgens voor te kunnen zorgen dat het niet verloren gaat en voor komende generaties bewaard blijft. Indien gewenst kunnen de inspraakorganen ook bemiddelen bij acquisitie, (tijdelijke) opslag of ontsluiting.

Denk u niet dat u niets in huis heeft! Een familiealbum, een dagboek van een migrant, brieven aan familieleden in het land van herkomst zijn gestuurd, of het lijfblad van een zelforganisatie kunnen van onschatbare waarde zijn voor de toekomstige generaties en voor onderzoekers.

Indien u over dit soort bronnen beschikt of suggesties, tips of commentaar heeft, verzoeken wij u vriendelijk met het betreffende inspraakorgaan contact op te nemen:

Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCaN)
Telefoon: 070- 380 33 01
E-mail: ocan.antillianen-arubanen@wxs.nl

Overlegorgaan Rijksoverheid Zuideuropese gemeenschappen (Lize) Telefoon: 030- 233 21 00
E-mail: info.lize@info.nl

Surinaams Inspraakorgaan (SIO)
Telefoon: 030- 231 60 14
E-mail: s.rambocus@freeler.nl

Inspraakorgaan Turken (IOT)
Telefoon: 030- 234 36 25
E-mail: info@iot.nu

Vluchtelingenorganisaties Nederland (VON)
Telefoon: 030- 271 45 05
E-mail: stvon@xs4all.nl

Landelijk Overlegorgaan Welzijn Molukkers (LOWM)
Telefoon: 030- 236 41 84
E-mail: nanlohyc@lowm-maluku.nl

Samenwerkingsverband van Marokkanen en Tunesiërs (STM) Telefoon: 030- 236 73 27
E-mail: info@smtnet.nl

Indisch Wetenschappelijk Instituut (IWI)
Telefoon : 070-302 03 85
E-mail: seriese@xs4all.nl

Voor meer informatie over de inventarisatie van cultureel erfgoed m.b.t. migratiegeschiedenis:
Dr. Kadir Canatan, telefoon: (030) 234 36 25 (op maandagen), E-mail: k.canatan@chello.nl

Deel: ' Cultureel erfgoed wordt in kaart gebracht '
Lees ook