Gemeente Borsele


Cultuur-historische studiedag

Sinds eind jaren zeventig bestaat er een culturele uitwisseling tussen enerzijds de Bevelandse gemeenten Borsele en Goes en anderzijds de West-Vlaamse gemeenten Diksmuide en Veurne. In het kader van deze uitwisseling wordt er op zaterdag 23 oktober aanstaande een cultuur-historische studiedag georganiseerd met als onderwerp: WAARDEVOL CULTUUR LANDSCHAP ZAK VAN ZUID-BEVELAND.

In de ochtend zullen vanaf 10.45 uur in de Stenge te Heinkenszand een tweetal inleidingen gehouden worden. De heer P. Vollaard zal ingaan op de waarde van een dergelijk initiatief voor plattelandsvernieuwing. Daarna zal dhr. M. Steijn aan de hand van een dia-serie laten zien hoe één en ander in de praktijk gestalte heeft gekregen. Na de lunch zal er een rondrit per bus gemaakt worden langs enige WCL-projecten. Hierbij zal het fruitteeltbedrijf van dhr. Steijn te Kwadendamme bezocht worden. Ook wordt een kijkje genomen bij de gerestaureerde streekeigenboerderij van dhr. A. Verheijke te Ovezande. Tenslotte staat er een wandeling langs de Zwaakse Weel op het programma, waarbij dhr. R. Wink zal ingaan op het herstel van de bloemdijken.

Indien u belangstelling heeft voor deze studiedag dan kunt u zich aanmelden bij de Culturele Raad Borsele, Stenevate 10, 4451 KB Heinkenszand. Telefonisch kan ook op nummer 0113 238321. De kosten van de studiedag inclusief lunch en busrit bedragen f.35,-- per persoon.

Deel: ' Cultuur-historische studiedag Zuid-Beveland '
Lees ook