Provincie Groningen


Groningen, 18 februari 2000 Persbericht nr. 028

Cultuur in Noord-Groningen: 21 februari oploopavond Bedum

Op maandag 21 februari 2000 organiseert de Provincie Groningen samen met de gemeente Bedum een oploopavond over het Regionaal Cultuurplan Noord-Groningen. De oploopavond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in het Trefcentrum aan de Professor Mekelstraat 1 te Bedum. Iedereen is van harte welkom.

De oploopavond is de start van het Regionaal Cultuurplan Noord-Groningen en de eerste van een reeks van acht oploopavonden in Noord-Groningen.

De Provincie Groningen en de gemeenten De Marne, Winsum, Bedum, Loppersum, Ten Boer, Eemsmond, Appingedam en Delfzijl slaan met dit Regionaal Cultuurplan de handen ineen om het culturele leven in Noord-Groningen een nieuwe impuls te geven. Dat kunnen ze niet alleen en daarom worden de inwoners van Noord-Groningen uitgenodigd naar de oploopavond te komen met ideeën, voorstellen of plannen op het gebied van cultuur. Gedeputeerde Mirjam de Meijer van de Provincie Groningen en wethouder De Graaf van de gemeente Bedum zullen een inleiding verzorgen over het hoe, wat en waarom van het Regionaal Cultuurplan Noord-Groningen. De presentatie is in handen van Hanneke Kappen.

De gemeenten De Marne, Winsum, Bedum, Loppersum, Ten Boer, Eemsmond, Appingedam en Delfzijl willen samen met de Provincie Groningen initiatieven ontwikkelen om cultuur een regionale uitstraling te geven en het culturele netwerk in de regio te versteken. De bedoeling is dat door regionale samenwerking en door uitwisseling van ideeën meer inwoners van Noord-Groningen vaker met verschillende culturele activiteiten in aanraking zullen komen.

Ook in de regio's Gorecht, Oost-Groningen en het Westerkwartier wordt inmiddels al op een dergelijk manier intensief samengewerkt. Elk gebied heeft echter zijn eigen aanpak. Elk regionaal cultuurplan is dus verschillend en sluit daarmee aan bij de wensen in het gebied.

De opzet is duidelijk en de financiële middelen zijn gereserveerd. Nu de invulling nog. Het Regionale Cultuurplan Noord-Groningen valt of staat met de inbreng van de inwoners van Noord-Groningen. Om zicht te krijgen op de wensen en mogelijkheden binnen de regio Noord-Groningen willen de gemeenten en de Provincie dan ook in gesprek raken met alle betrokken verenigingen, instellingen, commissies en enthousiaste particulieren die bezig zijn met cultuur. Daarom worden er oploopavonden georganiseerd. Na een inventarisatie van alle ideeën en wensen wordt er een meerjarenplan opgesteld, dat uitgevoerd wordt met financiële ondersteuning van de Provincie en de deelnemende gemeenten.

Er gebeurt natuurlijk al veel in Noord-Groningen op cultureel gebied, maar de regionale samenwerking staat nog in de kinderschoenen. Het Regionale Cultuurplan is bedoeld om nieuwe initiatieven te ontwikkelen, naast de al bestaande activiteiten op cultureel gebied. De activiteiten moeten bij voorkeur iets toevoegen aan wat er al aan cultuur te beleven valt. Omdat het Regionaal Cultuurplan Noord-Groningen vooral de onderlinge samenwerking wil bevorderen tussen culturele verenigingen en organisaties, worden zij ook uitgenodigd gezamenlijk initiatieven te bedenken. Allerlei voorstellen zijn welkom; van muziek tot toneel, van beeldende kunst tot letterkunde, van film en fotografie tot musical en festival. Amateurkunst zal de meeste aandacht krijgen, maar ook voor het professionele circuit wil het Regionale Cultuurplan Noord-Groningen een uitdaging zijn.

21 februari,

gemeente Bedum,

Het Trefcentrum, Professor Mekelstraat 1, Bedum

22 februari,

gemeente Loppersum,

Vita Nova, Heerestraat 39, Middelstum

7 maart,

gemeente Ten Boer,

Buurhoes , Gaikingastraat 17, Ten Boer

14 maart,

gemeente Delfzijl,

Cultureel Centrum Molenberg , Molenberg 11, Delfzijl

16 maart,

gemeente Eemsmond,

De Rank, Hoofdstraat-Oost 1, Uithuizen

20 maart,

gemeente Winsum,

De Hoogte, Kerkpad 8, Winsum.

21 maart,

gemeente De Marne,

't Marnehoes, Kerkstraat 21, Wehe den Hoorn

28 maart,

gemeente Appingedam,

Bowling en Partycentrum, Opwierderweg 57, Appingedam.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Agnes Delstra, afdeling Bestuurscontacten, 050 - 3164324.

Deel: ' Cultuur in Noord-Groningen oploopavond in Bedum '
Lees ook