Cultuur valt weg in ontwikkelingssamenwerking


Theatre Embassy reageert op beantwoording kamervragen door Verhagen

AMSTERDAM, 20100528 -- Bij beoordeling van de subsidies voor ontwikkelingssamenwerking is de enige culturele alliantie afgewezen. De Commissie Deetman heeft de Minister aangegeven dat het onbedoelde neveneffect is dat kleinere, meer gespecialiseerde organisaties minder makkelijk konden voldoen aan de criteria. Het resultaat is dat culturele ontwikkeling niet langer ondersteund wordt in ontwikkelingslanden. In antwoord op onlangs gestelde kamervragen hierover is Minister Verhagen hier niet op ingegaan.

Nederland was lange tijd succesvol voorloper op het gebied van cultuur en ontwikkeling. In de eerste ronde van de beoordeling van de structurele ontwikkelingssubsidies voor 2011-2015 (MFS II) is cultuur nu als beleidsthema buiten de boot gevallen. De enige cultuurspecifieke alliantie van Theatre Embassy, Music Mayday en Mundial Foundation is afgewezen op basis van bureaucratische gronden.

Culturele kapitaalvernietiging
Theatre Embassy gaat al 10 jaar creatieve samenwerking aan met kunstenaars die hun nek uit durven steken. Precies dr waar vanwege de politieke, sociale of economische omstandigheden kunstuitingen moeilijk gerealiseerd kunnen worden. Samen met vijftien partnerorganisaties in Afrika, Azi en Latijns-Amerika bereikt Theatre Embassy jaarlijks ruim 500.000 mensen met voorstellingen over HIV/Aids, kinderrechten, gelijkheid tussen man en vrouw en verzoening in (post)conflictgebieden. De theatervoorstellingen zijn daarmee een bewezen instrument voor bewustwording en democratisering en dragen bij aan de vrijheid van meningsuiting. Het niet continueren van deze structurele subsidie betekent dat jarenlange investeringen teniet worden gedaan.

De politiek is aan zet
Artistiek leider Berith Danse: `Het is n aan de politiek om de Minister op andere gedachten te brengen. Cultuur is maatwerk door mensenwerk. Maar dit maatwerk, waar Koenders zich in de beleidsnotitie "Samenwerken, maatwerk, meerwaarde" nog sterk voor maakte, heeft in de afweging van de culturele MFS II aanvragen geen rol gespeeld.'

Commissie Deetman schreef echter in het rapport over de beoordeling van de MFSII procedure, dat het een onbedoeld neveneffect is dat kleinere, meer gespecialiseerde organisaties minder makkelijk hebben kunnen voldoen aan de criteria. Opmerkelijk genoeg geeft de Minister deze week in antwoord op kamervragen aan, dat alle spelers gelijke kansen hadden. Hij laat het na in zijn schriftelijke reactie aan de Kamer (27 mei 2010) om cultuur te noemen in de thema's die niet langer direct ondersteund worden in het MedeFinancieringsStelsel. Berith Danse: `Diverse partijen in de Tweede Kamer hebben al aan ons aangegeven dit op zijn minst opmerkelijk te vinden. Juist omdat dit thema in het subsidiekader wel degelijk nadrukkelijk genoemd is.'

Prominente vertegenwoordigers uit verschillende sectoren waaronder: Jan Pronk, Annemarie Prins, Leoni Jansen, en Ellen Walraven hebben hun zorg geuit in een manifest. link: www.theatre-embassy.org/nl/nieuws/manifest.htm

Theatre Embassy


Deel: ' Cultuur valt weg in ontwikkelingssamenwerking '
Lees ook