Gemeente Soest

Cultuurconsulent in Soest

Om op lokaal niveau tot culturele netwerken te komen, stelt de gemeente Soest een cultuurconsulent aan. Het aantrekken van een cultuurconsulent is onderdeel van het project Cultuurpunt. De gemeente Soest start dit project in het kader van het provinciale Actieprogramma Cultuurbereik en in overleg met de Provincie Utrecht.

Met het Actieprogramma Cultuurbereik wil de Provincie Utrecht kracht bijzetten aan een belangrijke tendens in de cultuursector, namelijk het zoeken naar nieuwe manieren van omgaan met publiek. Het algemene doel van het Actieprogramma Cultuurbereik is een breder en divers publiek te betrekken bij cultuur. Voor dit actieprogramma vroeg de heer Ten Berge, gedeputeerde van de Provincie Utrecht, persoonlijk aandacht binnen de gemeente Soest. De gemeente Soest staat achter het programma en schreef in samenwerking met de Brede Bibliotheek het projectplan Cultuurpunt.De provincie Utrecht is subsidiënt voor het project Cultuurpunt binnen de gemeente Soest.

Twee pijlers
Het project Cultuurpunt bestaat uit twee pijlers: op lokaal niveau tot culturele netwerken te komen (pijler 1) en een centraal informatieondersteuningspunt (fysiek cultuurpunt) voor het lokale culturele leven in al zijn verscheidenheid (pijler 2).

Voor de invulling van de eerste pijler wordt een cultuurconsulent aangesteld. De cultuurconsulent fungeert organisatorisch als een schakel tussen de verschillende culturele instellingen onderling en tussen de instellingen en de gemeente Soest. Hierbij gaat het enerzijds om een signaleringsfunctie en anderzijds om het koppelen van vraag en aanbod en het initiëren en ontwikkelen en daadwerkelijk meeorganiseren van culturele projecten. Een andere belangrijke taak van de cultuurconsulent is het initiëren en ontwikkelen van een fysiek cultuurpunt (pijler 2).

Samenwerking Baarn
Bij het aanstellen van een cultuurconsulent is gekozen voor een samenwerkingsverband met de gemeente Baarn. De cultuurconsulent wordt aangesteld voor drie jaar. Hij/zij werkt 24 uur voor de gemeente Baarn en 12 uur voor de gemeente Soest. De gemeente Soest koos voor 12 uur inzet van een cultuurconsulent, omdat het project Cultuurpunt nog uit een vervolgtraject bestaat, namelijk pijler 2. Dit traject wordt ingezet op het moment dat de cultuurconsulent het plan voor het fysieke cultuurpunt voor de gemeente Soest heeft ontwikkeld.
---

Deel: ' Cultuurconsulent in Soest '
Lees ook