Gemeente Haarlem

Persbericht nr. 103 van de Gemeente Haarlem.

9 oktober 2001
Suzanne Bodegraven, bureau Communicatie
Noortje Benne, afdeling Cultuur
023-511593/5115732
sbodegraven@haarlem.nl
103/2001
Gemeente Haarlem, sector Maatschappelijke Ontwikkeling

Persbericht

Datum
Informatie bij

Telefoon
Fax
Nummer
Cultuurdebat moet toekomstvisie brengen

Dinsdag 16 oktober organiseert de afdeling Cultuur van de gemeente Haarlem voor de vijfde maal het cultuurdebat. Uitgenodigd zijn alle culturele advies- en overlegorganen, de kunsteducatie instellingen, de kunstinstellingen, welzijnswerk, de provincie, de gemeente Haarlem en aanverwante instellingen. De bedoeling van het debat is om met een brede groep betrokkenen en geïnteresseerden van gedachten te wisselen over een actueel onderdeel van het gemeentelijk cultuurbeleid.

Dit jaar is onderwerp van debatteren 'Kunsteducatie in Haarlem'. Directe aanleiding voor dit onderwerp vormt een onderzoek dat in opdracht van de gemeente wordt uitgevoerd door adviesbureau Raaijmakers en Hofmeester. Zij onderzoeken de vormen van samenwerking tussen de drie grote gesubsidieerde instellingen op dit terrein: De Muziekschool Zuid-Kennemerland, Stichting Kreater en de Volksuniversiteit Haarlem.

De gemeente wil dit onderzoek gaan gebruiken om zich te bezinnen op het tot nu toe gevoerde kunsteducatiebeleid en haar rol daarin. Daarnaast wil de gemeente een visie ontwikkelen voor kunsteducatie in Haarlem in de toekomst.

Deel: ' Cultuurdebat gemeente Haarlem moet toekomstvisie brengen '
Lees ook