ST PRINS BERNHARD CULTUURFONDS

Cultuurfonds gaf 13,6 miljoen aan 3600 projecten

Cultuurfonds gaf 13,6 miljoen aan 3600 projecten

AMSTERDAM, 17 JUNI. Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft vorig jaar 13,6 miljoen euro besteed aan projecten op het gebied van muziek, theater, beeldende kunst, monumentenzorg, kunst- en cultuureducatie, wetenschap, letteren en natuurbehoud. Het Cultuurfonds kreeg 7.286 verzoeken voor financiële steun, waarvan er 3.601 konden worden gehonoreerd. Het budget voor 2002 bedraagt 16 miljoen euro.

De meeste subsidies werden toegekend in de sectoren muziek en beeldende kunst, respectievelijk 3.169.229 euro (23%) en 2.136.762 euro (16%). Het landelijk fonds gaf de meeste financiële steun aan monumentenzorg en beeldende kunst, respectievelijk 1.490.487 euro (26%) en 1.399.838 euro (23%). Van het budget van de vijftien afdelingen kreeg de sector muziek het meest: koren, muziekverenigingen, harmonieorkesten, fanfares, brass- en drumbands, ontvingen tezamen 2.408.709 euro (38%).

Eigen vermogen
Het eigen vermogen van het fonds, dat wil zeggen het vrij besteedbare vermogen plus het vastgelegde vermogen van de Fondsen op Naam, is in 2001 gedaald met bijna 2,5 miljoen euro ten opzichte van 2000. Het verschil wordt veroorzaakt door een onttrekking aan het vrij besteedbare vermogen ten behoeve van de doelstelling.

Stijging aantal Fondsen op Naam
In 2001 kreeg het Prins Bernhard Cultuurfonds vijftien nieuwe Fondsen op Naam in beheer, met een totaal vermogen van 1.633.777 euro. Het gezamenlijk vermogen van de Fondsen op Naam bedroeg aan het eind van het verslagjaar 35.767.730 euro. In 2002 dragen de Fondsen op Naam 2.150.000 euro aan het activiteitenbudget bij. Per 1 januari 2002 beheert het Prins Bernhard Cultuurfonds 129 Fondsen op Naam. Een beschrijving van de nieuwe fondsen is te vinden in de bijlage.

/////

Zoekwoorden:

Deel: ' Cultuurfonds gaf 13,6 miljoen aan 3600 projecten '
Lees ook