Gemeente Rijswijk


Vrijwilligers gevraagd voor cultuurhistorische inventarisatie

Rijswijk, 19 mei 1999

Op zaterdag 29 mei gaat begraafplaats-specialiste Ada Wille de bijzonderheden op de begraafplaats aan de Sir Winston Churchilllaan inventariseren.
Dit doet zij in het kader van breder onderzoek naar alle bijzondere begraafplaatsen in Nederland. Daarbij werkt zij graag samen met –groepen- vrijwilligers, vaak uit plaatselijke historische- of heemkundekringen omdat die vaak veel nuttige informatie hebben over de begraafplaats en degenen die daar begraven liggen. Rijswijkers of andere belangstellenden die willen meewerken aan de inventarisatie op 29 mei moeten zich in verband met de koffie- en lunchvoorziening van te voren aanmelden bij mw. Van Breugel of de heer De Mooy van het bureau Monumentenzorg en Archeologie van de gemeente, telefoon (070) 39.59.323.

Op zaterdag 29 mei begint het programma om 11.00 uur ’s ochtends met een korte cursus door mevrouw Wille over de bijzonderheden die op een begraafplaats te zien zijn; over materiaal en stijlelementen van grafstenen of –zerken, over de toegepaste symboliek, over de stijl van de aanleg en over de typische beplanting die er op een begraafplaats is. Zij zal aangeven wat de belangrijkste kenmerken zijn en hoe al deze elementen het beste te inventariseren zijn. ’s Middags wordt de vrijwilligers gevraagd om zelf aan de slag te gaan.
Om ongeveer 16.00 uur wordt de dag afgerond.

De begraafplaats aan de Sir Winston Churchilllaan is één van de mooiste in de regio. Al jarenlang staat de begraafplaats op de lijst van gemeentelijke monumenten vanwege de bijzondere historische en cultuurhistorische waarde. De aanleg dateert uit 1916 en is zeer waarschijnlijk ontworpen door de bekende landschapsarchitect Springer. Vanwege de bijzondere waarde van de begraafplaats heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen het voornemen geuit de begraafplaats op de Rijksmonumentenlijst te plaatsen.Afdeling Bestuursondersteuning en Voorlichting. © 1997 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

Deel: ' Cultuurhistorische inventarisatie begraafplaats Rijswijk '
Lees ook