Nieuws Gemeente Groningen


De kunst van Groningen
4 augustus 1999
Het college van B&W heeft de cultuurnota De Kunst van Groningen gepresenteerd. In de nota staan de uitgangspunten, doelstellingen en keuzes voor het gemeentelijk kunst- en cultuurbeleid voor de jaren 2000-2003. Groningen voert al jaren een ambitieus kunst- en cultuurbeleid. Het college wil dat Groningen op het gebied van de kunsten een bijzondere stad blijft. Een verrassend en veelzijdig aanbod is de kern van een bijzonder Groningen. Dat spreekt een brede groep mensen aan, binnen en buiten de stadsgrenzen. Het college gaat de ontwikkeling van aanbod bevorderen door meer geld incidenteel inzetbaar te maken voor nieuwe initiatieven. Voorwaarde is dat het aanbod kwaliteit heeft. Daarnaast wil het college dat zoveel mogelijk mensen van de kunst in deze stad genieten. Daarom is de inzet net zoals in de afgelopen jaren gericht op deelname.

Deel: ' Cultuurnota De kunst van Groningen gepresenteerd '
Lees ook