Cultuurzone Rotterdam wint de WebWijzer Award Juni 1999

VOORBURG, 28 JUNI 1999 De Internetsite 'Cultuurzone Rotterdam' heeft de zevende WebWijzer Award gewonnen. Deze site is volgens de jury een actuele, speels vormgegeven, informatieve en volwassen site. De Cultuurzone is een initiatief van de Bibliotheek Rotterdam en Culturele Zaken. De hele kunstsector werkt mee aan de uitwerking ervan. De WebWijzer Award is een prijs die een vakjury maandelijks toekent aan sites van overheden, musea en archiefdiensten. De prijs is ingesteld door minister van Boxtel.

De Cultuurzone Rotterdam biedt interactief uiteenlopende informatie over kunst en cultuur in Rotterdam. Deze informatie is op verschillende manieren benaderbaar: op thema, op organisatie, op beleid en op datum (agenda). Opmerkelijk is dat na de agenda, de beleidsinformatie het meest geraadpleegd wordt. Onder beleidsinformatie is informatie over (vergaderingen van) relevante commissies en subsidies opgenomen. Verder zijn hier nota's, notities en Beleidwijzers (samenvatting van de stand van het beleid op een bepaald terrein) te raadplegen. Aan de hand van een cultuurkaart kunnen bezoekers zelfs een virtuele wandeling maken door heel cultureel Rotterdam of langs specifieke thema's daaruit. Tijdens deze wandeling komt de bezoeker langs diverse culturele organisaties en evenementen.

De kunstzinnig vormgegeven Cultuurzone is duidelijk op Rotterdam georiënteerd, 'Rotterdam heeft het grootste openbare museum van de wereld; de stad zelf!' valt er te lezen, verder zijn bijnamen van verschillende gebouwen en straten on line te vinden zoals 'De Bruine Scheet', 'de erectie van Peper' en de 'pluk-me-kaal-straat' en geven iedere maand bekende en minder bekende Rotterdammers hun visie op 'Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001'.

De cultuurzone laat op een vernieuwende, originele en prettig bruikbare manier zien op welke wijze de gemeente een rol kan spelen bij het ontsluiten van het culturele aanbod in een stad. De Cultuurzone is een spannende combinatie van overheden en culturele instellingen die een meerwaarde genereert voor bestaande sites van onderliggende instellingen. Het is kortom een goed voorbeeld van ontkokering, een initiatief waar de overheid wel een belangrijke rol speelt, maar niet centraal staat.

De jury

De jury van de WebWijzer Award is ingesteld in het kader van het project Communicatie Overheid - Burger (COB) door Minister R.H.L.M. van Boxtel, belast met het overheidsinformatiebeleid. Het project COB is onderdeel van het 'Actieprogramma Elektronische Overheid'.

De jury werkt volstrekt onafhankelijk en bestaat uit Michel Marijnen (burgemeester gemeente Roosendaal en voorzitter commissie Informatiebeleid, Beleidsanalyse en Automatisering van de VNG), Matt Poelmans (programmaleider Overheidsloket 2000 en oud-wethouder Oegstgeest), Casper Van Riet (communicatieadviseur Consumentenbond), Frans Weerts (journalist en web-coördinator Binnenlands Bestuur) en juryvoorzitter Peter van der Wel (directeur stichting Electronic-highway Platform Nederland).

Eerder ging de WebWijzer Award naar de bibliotheek Apeldoorn (mei '99), Statline van het Centraal Bureau van de Statistiek (april '99), het Jongerenloket van de Belastingdienst (maart '99), de Eerste Kamer (februari '99), de informatiesystemen PIGA en BISA van de gemeente Amsterdam (januari '99) en Het Limburgs historisch en volkskundig Museum Venlo (december '98).

Meer informatie

Voor meer informatie over het rapport en de jury van de WebWijzer Award kunt u contact opnemen met Peter van der Wel, voorzitter van de Jury, jury@webwijzer.net, 070 - 3373 624 (06 - 558 533 16). U kunt ook een kijkje nemen op de website van de jury: http://www.jury.webwijzer.net

Voor meer informatie over Cultuurzone Rotterdam kunt u terecht bij de projectleider van Cultuurzone Rotterdam, Karin van Stijn, karinvanstijn@webwijzer.net, telefoon: 010-281 62 74.

De Cultuurzone Rotterdam is te vinden op http://www.cultuur.rotterdam.nl

De WebWijzer Award is gelieerd aan de WebWijzer. De WebWijzer bevat verwijzingen naar functionaliteiten op sites van overheden en culturele instellingen die bijzonder zijn in de zin dat ze vernieuwend, verassend, bijzonder of juist voor iedere organisatie haalbaar zijn: http://www.webwijzer.net/


********************************

Bart-Jan Flos
Deloitte & Touche Advies
Postbus 636, 3430 AP Nieuwegein
tel: 030 - 607 2385 fax: 030 - 6042 354

Deel: ' Cultuurzone Rotterdam wint WebWijzer Award Juni 1999 '
Lees ook