CUR-NETWERKDAG 1999

KENNISMANAGEMENT EN ALLIANTIES

Op 22 april a.s. staat de Goudse Schouwburg vanaf 12.30 uur open voor bouwend Nederland. Dan wordt de jaarlijkse CUR-netwerkdag gehouden voor iedereen die meewerkt aan de inrichting van ons land voor de volgende eeuw: de deskundigen op het gebied van civiele techniek, bouwtechniek, milieutechniek, ruimtelijke ordening en infrastructuur. Op deze dag kunnen zij werken aan hun persoonlijke netwerk en geïnfomeerd worden over recente ontwikkelingen als kennismanagement en de vorming van allianties als hedendaagse samenwerkingsvorm.

De achterban van de CUR, vanouds een netwerk van vooral civiele technici, is sinds 1994 fors uitgebreid met de netwerken van organisaties als LWI (civieltechnische informatica), COB (ondergronds bouwen), NOBIS/SKB (bodemsanering en *beheer) en EMR (ruimtelijke inrichting). Al deze disciplines hebben een relatie met de toekomstige inrichting van ons land; het is logisch dat deze organisaties voor publiek/private kennisontwikkeling bij elkaar zitten in het CUR-huis te Gouda.

Thema's
De CUR-netwerkdag 1999 wordt dit keer beheerst door twee thema's: kennismanagement en allianties. Kennismanagement is voor organisaties waarvan het 'product' kennis is, van groot belang. Hoe vernieuw je kennis, hoe maak je kennis op het juiste niveau toegankelijk voor de eigen organisatie, hoe bereik je dat kennis wordt gedeeld en niet alleen in de hoofden van een kleine groep experts blijft. Allianties zijn strategische samenwerkingsverbanden tussen instellingen of bedrijven die opereren vanuit verschillende disciplines met het doel gezamenlijk integrale oplossingen te kunnen bieden voor diverse problemen. Beide thema's komen aan bod tijdens het plenaire deel van de CUR-dag en tijdens twee parallelle symposia die aansluitend plaatsvinden: het symposium Nieuwe Kennisnetwerken en het symposium Nationaal Dubo Centrum.

Tijdens het symposium Nieuwe Kennisnetwerken wordt het 'Delft Cluster', het wereldkenniscentrum voor duurzame inrichting van deltagebieden, voor het eerst voor een groot gezelschap gepresenteerd. Ook de presentatie van het Nationaal Dubo Centrum is nieuw als het gaat om de verbreding van de activiteiten van de B&U-sector naar de civieltechnische wereld. Duurzaam bouwen blijft niet beperkt tot de woningbouw, maar breidt zich uit naar de grond-, water- en wegenbouw.

Overigens blijft de rol van de deelnemers niet beperkt tot het aanhoren van lezingen; tijdens een afzonderlijke sessie voor betondeskundigen worden teams aan de tand gevoeld over hun kennis van het vak tijdens de 'CUR-Betonquiz'.

Traditiegetrouw wordt de CUR-dag afgesloten met een diner dat omstreeks 18.15 uur begint.

Aanmelding
U kunt zich opgeven voor de CUR-dag door het aanvragen van de antwoordkaart bij de afdeling communicatie van de CUR te Gouda, tel. 0182-540650, fax 0182-540651, e-mail patricia.dvos@cur.nl of linda.vielvoye@cur.nl.

De toegangsprijs bedraagt voor leden van het CUR-netwerk, inclusief de netwerken van COB, LWI, NOBIS, SKB, EMR, PBV en CIM 225,00 (incl. 17,5 % BTW). Overige deelnemers betalen 295,00 (incl. 17,5 % BTW).

Deel: ' CUR-netwerkdag 1999 kennismanagement en allianties '
Lees ook