CDA

Curriculum vitae

Piet Hein Donner

Minister van Justitie

22 juli 2002

Naam: mr J.P.H. Donner

Geboortedatum: 20 oktober 1948
Geboorteplaats: Amsterdam
Werkadres: Raad van State

Opleiding
1968 Europees eindexamen Gymnasium-B
1974 Doctoraal Nederlands Recht, Vrije Universi-teit, Amsterdam
1974-1975 Onderzoek University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA

Huidige functie
Sinds 1-1-1998 Lid Raad van State

Vorige functies
1976-1981 Medewerker Ministerie van Economische Zaken, Bui-tenlandse Economische Betrekkingen
1981-1990 Raadadviseur Ministerie van Justitie, Stafafdeling wetge-ving publiekrecht
1982-1984 Gedetacheerd bij de Tweede Kamer t.b.v. RSV Enque-tecommissie
1990-1992 Lid Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR)
1990-1997 Voorzitter Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid

Huidige nevenfuncties
1994-2002 Voorzitter Centre for European Security Studies, Groningen
vanaf 1995 Lid Stichtingsbestuur Katholieke Universiteit Bra-bant
vanaf 1995 Lid curatorium Stichting Maatschappelijk Ondernemen Midden-en Kleinbedrijf
1996-2002 Voorzitter Vereniging tot christelijke verzorging van geestes- en zenuwzieken "Vereniging Bennekom"
1997-2000 Voorzitter Christelijk Sociaal Congres
vanaf 1997 Voorzitter Scientific Council AWSB, Utrecht
vanaf 1998 Voorzitter Interkerkelijk beraad in overheidszaken

Eerder
1991-1992 Voorzitter Commissie toewijzing etherzendtijd voor Commer-ciële Omroep
1992 Lid Commissie Sanering omvang visserijvloot
1993-1994 Voorzitter commissie toekomst Openbaar Ministerie
1995-1996 Lid Commissie Onderzoek Publieke Omroep
1995-1997 Voorzitter Tijdelijke Adviescommissie Toezicht Telecommunicatie en Post (TATTP)

Publikaties
· Artikelen op het terrein Europees recht, Vreemdelingen-recht, Staatsrecht, Publiek Rapporteur EBN rapport "Vierde bestuurslaag"
· Rapporteur EBN rapport "Europa: Wat nu?"; (WRR-Voo-rstudie nr. 91)
· "Staat in beweging"; (WRR-Voo-rstudie nr. 100)

CDA-activiteiten
1976 Secretaris AR Kiesvereniging Scheveningen
1993-1999 Lid programcommissie
1994-1995 Lid Strategisch Beraad
1997-1998 Lid programcommissie

Deel: ' Curriculum Vitae Piet Hein Donner '
Lees ook