Hoge Raad der Nederlanden

Curriculum vitae van de president van de Hoge Raad, mr. W.E. Haakl
Bron: Hoge Raad der Nederlanden 's-Gravenhage
Datum actualiteit: 5-04-2000

Pim Haak, geboren te Haarlem in 1934, studeerde theologie en rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn docto-raal examen Nederlands recht in 1963 was hij advocaat in Amsterdam tot hij in 1972 werd benoemd tot rechter in de rechtbank aldaar. In 1976 werd hij raadsheer in het gerechts-hof te Amsterdam, waarna in 1979 zijn benoeming volgde tot advocaat-generaal bij de Hoge Raad en in 1981 tot raadsheer in dat College. In 1992 werd hij benoemd tot vice-president van de Hoge Raad.

Mr Haak heeft een aantal nevenfuncties bekleed. Zo was hij secretaris van de Nederlandse Juristen Vereniging, vice-voorzitter van het Internationaal Juridisch Instituut, voor-zitter van het College van Beroep van het Nederlands Insti-tuut van Psychologen en lid van de Raad van Toezicht op het Schade-verzekeringsbedrijf. Thans is hij rechter in het Inter-nationa-le Rijnvaartgerechtshof te Straatsburg, voorzitter van het bestuur van de kunstverzameling Frits Lugt en als zodanig vice-voor-zitter van de Raad van Toezicht van het Institut Néerlan-dais te Parijs, lid van de Adviescommissie Bijzondere Leerstoelen aan de Universiteit van Amsterdam en lid van het Vaste College van Beroep van de Algemene Vergadering van de Remonstrantse Broederschap.

Op zijn naam staan verscheidene artikelen en monografieën op het gebied van het internatio-naal privaatrecht, het vervoerrecht, rechtsvergelijking en strafrecht.

Mr Haak is in 1968 gehuwd met Connie (C.J.) van Heek. Zij hebben twee zoons.

Deel: ' Curriculum vitae president Hoge Raad der Nederlanden '
Lees ook