Hogeschool voor de Kunsten Utrecht


GEEN PLEK TE GEK

Bij de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) begint op 29 maart a.s. 'Geen plek te gek', een cursus architectuur voor jongeren van 12 tot 16 jaar.
De cursus wordt gegeven op zeven woensdagavonden van 19.00 tot 21.00 uur en twee zaterdagochtenden van 10.00 -15.00 uur in het gebouw van de Faculteit Beeldende Kunst en Vormgeving. Het programma is ontwikkeld door de afdeling Architectonische vormgeving en de Eerstegraads lerarenopleidingen tekenen en handvaardigheid.
De kosten bedragen fl. 375,- inclusief materiaal en excursie. Tekenmateriaal en een aantal gereedschappen moeten de cursisten zelf meenemen.

Actief programma
Tijdens de cursus komen allerlei aspecten van architectuur op speelse wijze aan bod. Een actief programma waarin een excursie, schetsen, tekeningen en een schaalmodel centraal staan. Er wordt ook aandacht besteed aan architectuurgeschiedenis, diverse vormen van bouwen en verschillende bouwtradities.
Door de rol van architect daadwerkelijk op zich te nemen, doorlopen de cursisten het gehele ontwerpproces. De cursus wordt afgesloten met een tentoonstelling van de gemaakte werkstukken.

backtopnext

Compiled by the Office for Public Relations and Marketing of the HKU: PRM.
Comments to the Webmaster of the Computer Centre HKU: webmaster@kmt.hku.nl.
URL: https://www.hku.nl/perl/persbericht/index.cgi

Deel: ' Cursus architectuur voor jongeren HKU '
Lees ook