CURSUSPROGRAMMA "ORIËNTATIE OP VERSCHEIDENHEID" 1999 Stichting filosofie Oost - West

Zaterdag 24 april (10.00 -16.30 uur; toegang ƒ 50,- per dag aan de zalen te voldoen).
Adres: Vergader- en zalencentrum "Vredenburg 19", Vredenburg 19 in Utrecht.

Schijn en werkelijkheid: over de methoden van het Boeddhisme om helderheid van geest te cultiveren, Dr. H.F. de Wit

Dr. H.F. de Wit (1944) is godsdienstpsycholoog. Hij studeerde aan de universiteiten van Groningen en Amsterdam. Later was Han de Wit verbonden aan de University of California (Berkeley) en aan het Naropa Institute (Boulder, Colorado). Hij verwierf internationale bekendheid als grondlegger van de contemplatieve psychologie. Door Chögyam Trungpa - een vooraanstaand meditatiemeester van onze tijd - werd hij opgeleid en gemachtigd de boeddhistische leer en haar meditatiebeoefening te onderrichten. Hij is verbonden aan de Shambhala Centra Nederland.

Han de Wit: “De grote spirituele vernieuwing, die de Boeddha in zijn tijd bracht is verwoord in de proclamatie, dat ieder mens de mogelijkheid heeft verlichting te bereiken en daarvoor niet afhankelijk is van de genade van God of goden. Met verlichting wordt in deze traditie de staat van onvoorwaardelijke en waarachtige menselijkheid bedoeld, waarin helderheid van geest en mededogen samengaan. De Boeddha vond een spiritueel pad naar verlichting, waarin inzicht-meditatie centraal staat. We zullen de achtergrond en de beoefening van deze vorm van meditatie tijdens deze bijeenkomst onderzoeken.”

Syllabus: Boeddhistische spiritualiteit.
Han de Wit stelt een syllabus ter beschikking met daarin een aangepaste tekst van de Begijnenhofbijeenkomst van 15 maart 1998 in Eindhoven.

Aanbevolen literatuur
Han F. de Wit, De Verborgen Bloei: over de psychologische achtergronden van spiritualiteit (Kok-Agora, 1998, 8e druk). Dit boek sluit aan bij de intentie van de cursus.
Han F. de Wit, De Lotus en de Roos: Boeddhisme in dialoog met psychologie, godsdienst en ethiek (Kok-Agora, mei, 1998.)

ALGEMENE GEGEVENS:


1. FOW is een landelijke organisatie: de Stichting Filosofie Oost - West wil bijdragen aan de ontwikkeling van mondiaal denken op basis van begrip en respect en niet op basis van politieke macht en economisch gewin. Zij streeft ernaar dat de verschillen in denken samen komen tot een dialoog. De Stichting is levensbeschouwelijk neutraal.


2. Op negen zaterdagen per jaar verzorgen - parallel aan elkaar - vier docenten elk vier uur colleges over een vastgelegd onderwerp.


3. Overige data voor 1999 24 april, 29 mei, 11 september, 9 oktober, 13 november en 11 december.


4. Voor inlichtingen over de activiteiten: Hans Bosse e-mail hj.bosse@wxs.nl en Jacob Boszhard e-mail istar@xs4all.nl.


5. Folder en inschrijven bij: het secretariaat van Filosofie Oost - West Helleberg 4, 5508 BL Veldhoven.


6. Zie voor 24 april ook:

- Schijn en werkelijkheid: over de methoden van het Boeddhisme om helderheid van geest te cultiveren, Dr. H.F. de Wit

- Indische filosofie: Het boeddhisme in India, Dr. B.M.J. Nagel
- Islamitische filosofie in de Middeleeuwen: de Arabische Plato en Aristoteles, Mevrouw Dr. R. Smidt van Gelder - Fontaine

- Spiritualiteit en maatschappelijke betrokkenheid, Verschillende boeddhistische visies, mw dr C.W. Anbeek

Deel: ' Cursus Boeddhisme en helderheid van geest '
Lees ook