CURSUSPROGRAMMA "ORIËNTATIE OP VERSCHEIDENHEID" 1999 Stichting filosofie Oost - West

Zaterdag 16 januari (10.00 -16.30 uur; toegang ƒ 50,- aan de zaal te voldoen). Adres: Vergader- en zalencentrum "Vredenburg 19", Vredenburg 19 in Utrecht.

Comparatieve filosofie. Een Inleiding. Prof. Dr. Ulrich Libbrecht Prof. Dr. Ulrich Libbrecht (1928) begon met een Regentaat Wiskunde Wetenschappen en was leraar Wiskunde. Hij studeerde Oosterse Taalkunde en Sinologie, promoveerde cum laude aan de Rijksuniversiteit Leiden, met als proefschrift: Chinese Mathematics in the 13th Century (M.I.T.-Press, 1972). In 1972 werd hij hoogleraar met als opdracht sinologische studies, Chinese filosofie en Boeddhologie aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte te Leuven. Later kreeg hij de nevenopdracht "Comparative Philosophy" aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte. Sinds 1993 is hij met emeritaat. Prof. Libbrecht heeft in Antwerpen de "School voor comparatieve filosofie" opgericht, en hij is de grondlegger en de inspirator van onze Stichting "Filosofie Oost - West" in Nederland.

Ulrich Libbrecht verzorgt gedurende twee zaterdagen voordrachten over Comparatieve Filosofie. Met zijn Inleiding start de basiscursus van ons Programma Oriëntatie op verscheidenheid; daarbij geeft Ulrich Libbrecht een eerste uitleg van het door hem ontwikkelde comparatieve model. Ulrich Libbrecht stelt voor deze twee cursusdagen een syllabus ter beschikking met de titel: Introductie tot de comparatieve filosofie.

Ulrich Libbrecht heeft diverse boeken geschreven waaronder:
- Oosterse Filosofie, een inleiding, 1995 Davidsfonds/Leuven, het boek waarvan hij hoopt dat iedere deelnemer aan zijn voordrachten het bestudeert.
- Inleiding tot de comparatieve filosofie, deel 1, 1995 Van Gorcum. Voor de trouwe deelnemers aan onze cursus is zijn boek zeer aan te bevelen. Naar verwachting zal deel 2 in 1999 verschijnen.

ALGEMENE GEGEVENS:


1. FOW is een landelijke organisatie: de Stichting Filosofie Oost-West wil bijdragen aan de ontwikkeling van mondiaal denken op basis van begrip en respect en niet op basis van politieke macht en economisch gewin. Zij streeft ernaar dat de verschillen in denken samen komen tot een dialoog. De Stichting is levensbeschouwelijk neutraal.
2. Op negen zaterdagen per jaar verzorgen - parallel aan elkaar - vier docenten elk vier uur colleges over een vastgelegd onderwerp. Zie ook 16 januari: Moderne Westerse filosofie, De veranderende relatie tussen subject en object, Mevrouw Prof Dr. I.N. Bulhof; Antieke en Middeleeuwse filosofen over mystiek, Mogelijkheden en machteloosheid van het denken bij het kennen van God, Dr. B. Schomakers; Spiritualiteit en maatschappelijke betrokkenheid, Verzaking of engagement, Dr. H.F. de Wit.
3. Telefoonnummers voor inlichtingen over de activiteiten: Hans Bosse telefoon 040 - 2113344 en Joke Koppius telefoon 0571 - 270434.
4. Folder en inschrijven bij: het secretariaat van Filosofie Oost - West Helleberg 4, 5508 BL Veldhoven.

Deel: ' Cursus Comparatieve filosofie '
Lees ook