Antieke Westerse filosofie
De dageraad van de Westerse filosofie, Koen Verrycken 13 november 1999

CURSUSPROGRAMMA "ORIËNTATIE IN VERSCHEIDENHEID" 1999
Stichting filosofie Oost - West

Van 10.00 -16.30 uur; toegang ƒ 50,- per dag aan de zalen te voldoen.
Adres: Vergader- en zalencentrum "Vredenburg 19", Vredenburg 19 in Utrecht.

Koen Verrycken besteedt tijdens de eerste cursusdag aandacht aan het ontstaan van de Griekse filosofie en aan haar ontwikkeling tot Socrates. Hij snijdt vier thema's aan:
° Het verschil tussen filosofisch en mythologisch denken
° Het verband tussen filosofie en democratie
° Het verschil tussen mechanistische en finalistische kosmologieën
° De verhouding tussen filosofie en religie.

De syllabus Historische inleiding tot de filosofie van Koen Verrycken bevat materiaal voor beide collegedagen Antieke westerse filosofie.

Aanbevolen literatuur
° De Strycker E., Beknopte geschiedenis van de antieke filosofie, de Nederlandse boekhandel, Antwerpen, 1967 en latere uitgaven
° Hadot P., Qu’est-ce que la phylosophie antique?, Gallimard, Parijs, 1995
° Held K., Trefpunt Plato. Een filosofische reisgids door de antieke wereld, Rainbow pocketboeken, Amsterdam, 1995
° Verhoeven C., Voorbij het begin. De Griekse filosofie in haar spiegel, Ambo, Baarn, 1984 1985, 2 delen

Prof Dr. K. Verrycken (1949) studeerde oude talen, geschiedenis en filosofie aan de K.U. Leuven en promoveerde op het proefschrift God en wereld in de wijsbegeerte van Ioannes Philoponus. De overgang van een Alexandrijns-Neoplatonische naar een christelijke scheppingsleer (1985). Nu is Koen Verrycken hoogleraar voor geschiedenis van de filosofie en metafysica aan de Universiteit Antwerpen (UFSIA).

Algemene gegevens:
1. FOW is een landelijke organisatie: de Stichting Filosofie Oost-West wil bijdragen aan de ontwikkeling van mondiaal denken op basis van begrip en respect en niet op basis van politieke macht, economisch gewin of Westerse dominantie. Zij streeft ernaar dat de verschillen in denken samen komen tot een dialoog. De Stichting is levensbeschouwelijk neutraal.
2. Op negen zaterdagen per jaar verzorgen - parallel aan elkaar - vier docenten elk vier uur colleges over een vastgelegd onderwerp.
3. Data voor 1999 zijn 13 november en 11 december.
4. Folder en inschrijven bij: het secretariaat van Filosofie Oost - West, Zaanmarktstraat 18, 4811 BREDA of e-mail info@filosofie-oostwest.nl
5. Website http://www.filosofie-oostwest.nl

Deel: ' Cursus De dageraad van de Westerse filosofie '
Lees ook