Technische Universiteit Delft

Cursus 'De markt van koopwoningen: risico's en perspectieven' 18/19 mei en 15/16 juni 2004
Plaats | Conferentiecentrum Kaap Doorn, Postweg 9, Doorn

Deze 4-daagse cursus, die plaatsvindt op 18/19 mei en 15/16 juni 2004, geeft inzicht in het functioneren van de markt van koopwoningen en biedt praktische handreikingen waarmee deze markt op lokaal niveau gestimuleerd kan worden.

Tot voor enkele jaren geleden was de koopsector nog vrijwel uitsluitend het domein van specifieke marktpartijen als projectontwikkelaars, bouwondernemers en makelaars. Voor het bereiken van
volkshuisvestingsdoelstellingen waren ontwikkelingen op de koopwoningenmarkt slechts van bescheiden belang. Met een meer door de markt gestuurde volkshuisvesting en de beleidsvoornemens uit de Nota Wonen is deze situatie in de 21e eeuw drastisch gewijzigd. Volkshuisvestingsdoelstellingen zullen voor een belangrijk deel via de markt van koopwoningen gerealiseerd moeten worden. In tegenstelling tot de huursector, ontbreekt het bij veel professionals in de volkshuisvesting nog aan een goed inzicht in het functioneren van de markt van koopwoningen. Wat zijn bijvoorbeeld de mogelijke consequenties van de huidige woningmarktontwikkelingen? Deze cursus stelt zich dan ook ten doel deze kennislacune op te vullen. In de cursus staat enerzijds het verkrijgen van inzicht in het functioneren van de koopwoningenmarkt centraal en anderzijds de toepassing van concrete instrumenten waarmee ontwikkelingen en effecten in beeld kunnen worden gebracht. Dit gebeurt zowel aan de hand van recente onderzoeksresultaten en wetenschappelijke inzichten als via meer praktisch georiënteerde bijdragen. De wisselwerking tussen theorie en praktijk staat steeds centraal. Om de kansen en bedreigingen op de markt van koopwoningen op hun juiste merites te kunnen inschatten, bieden we een aantal overzichtelijke instrumenten aan, die de onzekerheid bij toekomstige beleidsbeslissingen kunnen verkleinen. Zowel de aanbodkant als de vraagzijde van de koopwoningenmarkt worden daarbij belicht. Naast het verwerven van inzicht in het functioneren van de markt van koopwoningen, biedt de cursus nog een aantal praktische handreikingen waarmee deze markt op lokaal niveau gestimuleerd kan worden.

Programma
Het programma is inmiddels beschikbaar. Mocht u deze cursusfolder toegestuurd willen krijgen, neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 015 278 3005, of per e-mail: mailbox@otb.tudelft.nl.

Meer informatie?
secretariaat Onderzoeksinstituut OTB,
T: 015 278 3005,
F: 015 278 4422,
E: A.Dersjant@otb.tudelft.nl,
W: http://www.otb.tudelft.nl


--------------------------------------------------
Maarten van der Sanden
Wetenschapsvoorlichter TU Delft
directie Marketing & Communicatie
tel.: 015 278 5454
fax: 015 278 1855
GSM: 06 20408176

---------------------------------------------------


Deel: ' Cursus 'De markt van koopwoningen risico's en perspectieven' in Delft '
Lees ook