De psychologie van het Boeddhisme, Han de Wit, 11 september 1999

CURSUSPROGRAMMA "ORIËNTATIE IN VERSCHEIDENHEID" 1999 Stichting filosofie Oost - West

Van 10.00 -16.30 uur; toegang ƒ 50,- per dag aan de zalen te voldoen. Adres: Vergader- en zalencentrum "Vredenburg 19", Vredenburg 19 in Utrecht.

Han de Wit: “Voor de meeste mensen is de psychologie van het Boeddhisme een volkomen onbekend terrein. Toch bevat deze psychologie, die buiten onze eigen cultuur is ontstaan, een groot aantal inzichten die een fris en verrijkend licht werpen op de menselijke geest en het menselijk handelen. Die inzichten zijn voortgekomen uit systematisch onderzoek van onze geest door middel van meditatiebeoefening."

Han de Wit stelt als syllabus hoofdstuk 4 uit de Lotus en de roos ter beschikking

Aanbevolen literatuur
° Han F. de Wit, De Lotus en de Roos: Boeddhisme in dialoog met psychologie, godsdienst en ethiek (Kok-Agora, mei, 1998.).”

Boeken van Han de Wit:
° Han F. de Wit, De Verborgen Bloei: over de psychologische achtergronden van spiritualiteit (Kampen Kok-Agora, 1998, 8e druk). Dit boek sluit aan bij de intentie van het college.
° Han F. de Wit, De Lotus en de Roos: Boeddhisme in dialoog met psychologie, godsdienst en ethiek (Kampen Kok-Agora, mei 1998.) ° Contemplatieve psychologie, (Kampen Kok-Agora, 1994, 3e druk).

Dr. H.F. de Wit (1944) is godsdienstpsycholoog. Hij studeerde aan de universiteiten van Groningen en Amsterdam. Later was Han de Wit verbonden aan de University of California (Berkeley) en aan het Naropa Institute (Boulder, Colorado). Hij verwierf internationale bekendheid als grondlegger van de contemplatieve psychologie. Door Chögyam Trungpa - een vooraanstaand meditatiemeester van onze tijd - werd Han de Wit opgeleid en gemachtigd de Boeddhistische leer en haar meditatiebeoefening te onderrichten. Han de Wit is verbonden aan de Shambhala Centra Nederland.

Algemene gegevens:

1. FOW is een landelijke organisatie: de Stichting Filosofie Oost-West wil bijdragen aan de ontwikkeling van mondiaal denken op basis van begrip en respect en niet op basis van politieke macht, economisch gewin of Westerse dominantie. Zij streeft ernaar dat de verschillen in denken samen komen tot een dialoog. De Stichting is levensbeschouwelijk neutraal.
2. Op negen zaterdagen per jaar verzorgen - parallel aan elkaar - vier docenten elk vier uur colleges over een vastgelegd onderwerp.
3. Data voor 1999 zijn 11 september, 9 oktober, 13 november en 11 december.
4. Folder en inschrijven bij: het secretariaat van Filosofie Oost - West, Zaanmarktstraat 18, 4811 BREDA of e-mail info@filosofie-oostwest.nl
5. Website http://www.filosofie-oostwest.nl

Deel: ' Cursus De psychologie van het Boeddhisme '
Lees ook