Ernst & Young

Consulting

Cursus 'Electronic Commerce Strategy'

Samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam en Oracle participeert Ernst & Young Consulting in een vorig jaar opgezette en inmiddels gestarte cursus Electronic Commerce Strategy.
De driedaagse cursus heeft als doel om ondernemers wegwijs te maken op het gebied van e-commerce en vervolgens gereedschappen aan te bieden om concrete acties te ondernemen. Voor de training die plaatsvindt op 6, 7 en 8 oktober is nog een aantal plaatsen beschikbaar.

De cursus Electronic Commerce Strategy steunt op drie pijlers: nieuwe technologische ontwikkelingen, bedrijfskundige theorie en juridische en policy-aspecten. Met name het laatstgenoemde aspect wordt door bedrijven vaak over het hoofd gezien en vormt daarmee een bottleneck. Ten opzichte van veel andere opleidingen is deze cursus uniek vanwege de gekozen opzet. Daarin wordt een stap verder gegaan dan alleen het aanreiken van dos and donts. Er wordt themagericht gewerkt, met allereerst een stuk theorie over zaken als marketing electronic banking, logistiek en electronic auctions om vervolgens aan de hand van modellen te laten zien wat deze theorie betekent voor e-commerce. Met behulp van een praktijksituatie, die als een rode draad door de gehele cursus loopt, worden de geleerde begrippen getoetst aan de praktijk.

De cursus is het afgelopen jaar opgezet door de Faculteit Bedrijfskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) in samenwerking met Oracle. De EUR beschikt, door jarenlange samenwerking met de Rotterdamse havenbedrijven, over veel kennis en ervaring van internationale handel en logistiek. Naast de EUR levert Oracle veel expertise op het terrein van IT-toepassingen. Ernst & Young Consulting participeert sinds dit jaar in het project.

Ondertussen zijn ook de voorbereidingen voor het opzetten van een tweejarig deeltijdprogramma e-commerce en digital business bij de EUR in volle gang. Dit masterprogramma zal in een internationaal consortium van universiteiten worden aangeboden. De contacten met buitenlandse universiteiten zijn gelegd en de Europese Unie heeft toegezegd de ontwikkeling van de cursus voor een deel te subsidiëren.

De cursus Electronic Commerce Strategy kost f 4.850,- (incl. cursusmateriaal en maaltijden, excl. BTW en kosten voor overnachtingen). Voor meer informatie over de cursus of over de tweejarige opleiding e-commerce aan de EUR kan men terecht bij M. van Dijk van de Erasmus Universiteit Rotterdam, tel. (010) 408 24 08 of fax (010) 408 90 27.
Voor meer informatie over de activiteiten van Ernst & Young op het terrein van e-commerce kan men terecht bij Michel Schöpgens van Ernst & Young Consulting.

Deel: ' Cursus 'Electronic Commerce Strategy' '
Lees ook