Gemeente Breda


CURSUS GEZOND EN VEILIG FIETSEN

De SOB (Stichting Ouderenwerk Breda) organiseert samen met de gemeente Breda op dinsdag 22, donderdag 26, dinsdag 29 juni en donderdag 1 juli 1999 een cursus "Gezond en veilig fietsen". De cursus wordt gegeven in het steunpunt Rhijnstede aan de Rijnauwenstraat 1 in Breda. Deze cursus wordt al een aantal jaren gehouden. Deze opleiding is speciaal gericht op de oudere fietser (50+) om de veiligheid van ouderen in het verkeer te verhogen. De deelnemers krijgen aan het eind van de cursus een certificaat van deelname.

De cursus "Gezond en veilig fietsen" is er op gericht om oudere mensen te stimuleren zoveel mogelijk te blijven fietsen en wel op een gezonde en veilige manier. Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan zowel verkeerstheorie zoals de kennis van de borden en regels, als aan de verkeerspraktijk. Niet alleen de verkeerssituaties maar ook het vervoermiddel en de fysieke gesteldheid van de fietser staan centraal. Onderdelen die aan bod komen, zijn onder andere een theoretische verkeerstoets, fietsoefeningen, een oefenrit door het park Plantsoen, fietsenkeuring en fietsgraveren, ogentest en gehoortest, uitleg van verkeersregels, voorlichting over fietsen en handige hulpmiddelen en bewegingsoefeningen gericht op fietsen. Men kan zich telefonisch aanmelden bij de Stichting Ouderenwerk Breda, telefoon 076-5251500. Na aanmelding krijgt men een inschrijfformulier toegestuurd. De kosten bedragen ¦ 10,- voor vier ochtenden. Houders van een Breda-pas krijgen
50% korting.

Ter informatie liggen informatiebrieven en affiches in alle buurthuizen, gemeenschapshuizen, steunpunten, politiebureaus, deelstadskantoren, meldpunten en de balie Voorlichting van het Stadskantoor.

Aan de opzet van de cursus hebben VVN afdeling Breda, ENFB afdeling Breda en omstreken, Politie, Ouderen Adviesraad en Stichting Ouderenwerk Breda intensief samengewerkt met de gemeente Breda. Bij de uitvoering wordt assistentie verleend door de GGD, fietsenvakhandel, opticien, bewegingsconsult en de W-groep.

Het organiseren van fietscursussen is een van de activiteiten van de gemeente Breda die valt onder het verkeersveiligheidsbeleid. Om mensen te stimuleren om vaker de fiets te gebruiken verbetert de gemeente ook het fietspadennet. Zo worden fietspaden aangelegd, bestaande fietspaden verbreed en geschikt gemaakt voor twee richtingen. Een aantal kruispunten met verkeerslichten worden aangepast zodat fietsers niet meer zo lang hoeven te wachten voor zij aan de beurt zijn.

Breda, 21 mei 1999

Deel: ' Cursus gezond en veilig fietsen in Breda - 2681 '
Lees ook