PERSBERICHT

Veldhoven, 24 maart 2000

Cursus herindeling door burgemeester Jacobs

Op woensdagavond 29 maart vindt in De Parasol in Veldhoven een bijzondere cursus plaats. Burgemeester F. Jacobs geeft dan tekst en uitleg over de toekomst van Veldhoven. Plaats van handelen is het instituut voor volwasseneducatie De Parasol. Aan deze interactieve cursus die om 19.30 begint, zijn geen kosten verbonden. Tijdens de cursus is er ook gelegenheid tot vragenstellen aan de burgemeester. Bijvoorbeeld over het instrument herindeling als oplossing voor gemeenteoverschrijdende problemen.

De cursus Veldhoven, uw gemeente wordt jaarlijks gehouden voor nieuwe inwoners. Dit jaar is de inhoud van de cursus aangepast en is burgemeester mr. F. Jacobs van Veldhoven benaderd om de cursus te geven. Jacobs is een bezield pleitbezorger voor de zelfstandigheid van zijn gemeente. Hij zal toelichting geven op de organisatie van de gemeente, hoe de politiek werkt en wat de provincie in petto heeft voor de toekomst. Een herindelingsplan van de provincie voorziet in de annexatie van Veldhoven door Eindhoven. Jacobs staat niet alleen in zijn protest. Een groot aantal inwoners (15.200) heeft letterlijk bezwaar aangetekend. Ook andere culturele instellingen zoals de openbare bibliotheek en de Muziekschool doen actief mee aan acties voor behoud van de zelfstandigheid. Inmiddels is er ook een speciale actie-internetsite over de annexatieperikelen: www.veldhoven.nl/zelfstandig.

Cursus: Veldhoven, uw gemeente

Datum: woensdag 29 maart

Aanvang: 19.30 uur

Einde: 21.30 uur

Locatie: De Parasol, Van Aelstlaan 24, Veldhoven.

Kosten: geen.

/ / / / / / / / / / / / / /

Meer informatie:

Stichting De Parasol, 040-253 55 32

Deel: ' Cursus herindeling door burgemeester Jacobs van Veldhoven '
Lees ook