Persbericht 17 januari 2000

In het kader van het HOVO van de Universiteit Maastricht

Cursus Cliënt-en-recht voor Cliëntenbond in de Geestelijke Gezondheidszorg

Zo'n zeventien kaderleden van de Cliëntenbond in de Geestelijke Gezondheidszorg krijgen een cursus `op maat' aan de Universiteit Maastricht. Een belangrijk kenmerk van de cursus Cliënt-en-recht is dat er een wisselwerking tot stand komen tussen de theorie van de wet- en regelgeving en de praktijk van de ervaringen van de deelnemers, allen (ex-)cliënten van de GGZ. Door het inbrengen van de eigen ervaringen van de cursusdeelnemers bij het bespreken en verwerken van de leerstof, kunnen kennis en inzicht beter worden ontwikkeld. Bovendien vindt prof. mr. F.C.B. van Wijmen (hoogleraar Gezondheidsrecht), die de cursus verzorgt, het interessant ervaringen van patiënten te horen. "Je kunt je soms niet voorstellen wat patiënten binnen de Geestelijke Gezondheidszorg meemaken en hoe ze dat ervaren", zegt hij. "Daar leer je als docent ook weer van".

Wetgeving en beleid GGZ

Het voornaamste doel is de deelnemers wegwijs te maken is de gezondheidsrechtelijke aspecten van de Nederlandse gezondheidszorg. Het gaat er dus om cliënten wegwijs te maken in de wetgeving en beleid in de GGZ. Aan de hand van regeringsstukken en voorbeelden uit de praktijk krijgen de cursusdeelnemers inzicht in de juridische en ethische beginselen van de rechtsbescherming van cliënten en patiënten in de GGZ en in het beleid en de wetgeving ten behoeve van de GGZ in de komende jaren. Het programma van de cursus is afgestemd op vragen en behoeften van de doelgroep. De onderwerpen die ter sprake komen zijn bijvoorbeeld de taken en verantwoordelijkheden van de overheid, beleidsinstrumenten (met name wetgeving), rechtsbescherming van cliënten, kwaliteit van zorg, dwangtoepassing, wilsbekwaamheid en klachtrecht.

De cursus is ontwikkeld in het kader van het Hoger Onderwijs Voor Ouderen dat deel uitmaakt van de Universiteit Maastricht (HOVO-UM) en is bedoeld voor vijftigplussers die zonder examenplicht en in een aangepast tempo op het niveau van academisch onderwijs willen studeren. Het programma voor de cliëntenbond GGZ bestaat uit een tiental bijeenkomsten, van januari tot april.

Eerste ervaringen

Ter voorbereiding van de cursus hebben al twee bijeenkomsten plaatsgevonden. de eerste maandag van het jaar 2000 hebben de cursisten de spits afgebeten. Er toen gewerkt aan de hand van een aantal vragen en stellingen, die meteen al heel veel discussie hebben opgeroepen. De deelnemers aan de cursus zijn sterk gemotiveerd om door te gaan. Daarbij is het een hele sensatie om les te krijgen binnen de muren van de universiteit. Want veel cliënten van de GGZ komen daar nooit aan toe.

Cliëntenbond

De Cliëntenbond in de Geestelijke Gezondheidszorg wil meer doen aan de vorming van haar kaderleden. De cursus op het gebied van gezondheidsrecht is een eerste stap op dat vlak. Bestuurders van de Limburgse afdelingen en leden van het dagelijks bestuur van de bond nemen aan het programma deel.

De bond is een vereniging van, voor en door mensen die een beroep doen of gedaan hebben op hulpverlening binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Vanuit de gemeenschappelijke ervaringen geeft de bond mensen steun en worden gezamenlijke belangen behartigd. De bond bestaat sinds 1972. Sinds drie jaar bestaan er afdelingen in Zuid-, Midden- en Noord-Limburg.

Deel: ' Cursus in Maastricht Client-en-recht voor Clientenbond GGZ '
Lees ook