CURSUSPROGRAMMA "ORIËNTATIE OP VERSCHEIDENHEID" 1999 Stichting filosofie Oost - West

INDISCHE FILOSOFIE: HET HINDOEÏSME, Dr. B.M.J. Nagel

Zaterdag 29 mei (10.00 -16.30 uur; toegang ƒ 50,- per dag aan de zalen te voldoen).
Adres: Vergader- en zalencentrum "Vredenburg 19", Vredenburg 19 in Utrecht.

Na een algemene karakterisering van centrale thema's in de filosofie van het Hindoeïsme gaat Bruno Nagel in op de zes klassieke hoofdrichtingen van de hindoeïstische filosofie. In het bijzonder maken we kennis met de karakteristiek Indische 'dualistische' bevrijdingsleer van het Sâmkhya en met de 'niet-dualistische' visie van de Advaita Vedanta. Vervolgens worden fragmenten uit de Bhagavad Gitâ besproken. De Bhagavad Gitâ is één van de centrale teksten van het Hindoeïsme. Zij verbindt het Sâmkhya-denken met een theïstisch perspectief en brengt de wegen van het handelen (karma), van de kennis (jñâna) en van de overgave (bhakti) bij elkaar. Via een videofragment uit de bewerking van het epos Mahâbhârata van Jean Claude Carrière wordt iets zichtbaar gemaakt van de dramatische setting van de Bhagavad Gitâ. Ook gaat Bruno Nagel nader in op een tekst van de grote Vedanta-leraar Sankara (8e eeuw na Chr.), waarin invloeden van Sâmkhya (Yoga) opgenomen worden in het perspectief van de advaitische eenheid van alles in het 'Zelf' (âtman), dat Brahman is.

Syllabus: Indische filosofie: De filosofie van het Hindoeïsme.

Aanbevolen literatuur:
Chemparathy G., De hindoeïstische filosofie. In: J. Bor, E. Petersma en J. Kingma, De verbeelding van het denken, Amsterdam Contact, 1995, p. 86 - 99 Nugteren A., Hindoeïsme. Heden en verleden, Apeldoorn Garant, 1992 p. 45 - 106 Callewaert W., India. Betoverende verscheidenheid, Leuven Davidsfonds, 1996 Klostermaier K., A Survey of Hinduism, Albany State University of New York, Press 1989

Dr. B.M.J. Nagel studeerde filosofie, theologie en godsdienstwetenschappen te Zwolle en Nijmegen en Indo-Iraanse talen en culturen in Utrecht. Hij is docent Vergelijkende Wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Bruno Nagel schreef een proefschrift over de Indische wijsgeer Abhinavagupta en publiceerde artikelen over Hindoeïstische en Boeddhistische wijsbegeerte. Onder zijn redactie verscheen in 1988 de bundel Maken en breken. Over productie en spiritualiteit, waarin negen filosofen ingaan op het werk van hun Amsterdamse collega Otto Duintjer. Recent publiceerde hij over Meister Eckhart, onder meer in verhouding tot het Zenboeddhisme. Zijn voornaamste aandacht gaat uit naar het grensgebied van filosofie en spiritualiteit. Met name van het Boeddhisme verwacht hij op dit gebied verhelderende inzichten en impulsen.

ALGEMENE GEGEVENS:


1. FOW is een landelijke organisatie: de Stichting Filosofie Oost - West wil bijdragen aan de ontwikkeling van mondiaal denken op basis van begrip en respect en niet op basis van politieke macht en economisch gewin. Zij streeft ernaar dat de verschillen in denken samen komen tot een dialoog. De Stichting is levensbeschouwelijk neutraal.


2. Op negen zaterdagen per jaar verzorgen - parallel aan elkaar - vier docenten elk vier uur colleges over een vastgelegd onderwerp.


3. Overige data voor 1999 24 april, 29 mei, 11 september, 9 oktober, 13 november en 11 december.


4. Voor inlichtingen over de activiteiten: Hans Bosse e-mail hj.bosse@wxs.nl en Jacob Boszhard e-mail istar@xs4all.nl.


5. Folder en inschrijven bij: het secretariaat van Filosofie Oost - West Helleberg 4, 5508 BL Veldhoven.


6. Zie voor 29 mei ook:

- Spiritualiteit in het dagelijks leven: Bevrijdende communicatie, Hr. N. Tydeman

- Indische filosofie: Het Hindoeïsme, Dr. B.M.J. Nagel
- Filosofische, theologische en mystieke stromingen in de hedendaagse soennitische Islam en hun verspreiding in Europa, Dr. G.A. Wiegers
- Mystiek, op weg naar een innerlijke en een uiterlijke revolutie, Dr. D. van Egmond

Deel: ' Cursus Indische filosofie het Hindoeïsme '
Lees ook