Joodse Filosofie
Filosofie: bedreiging of steun voor het geloof'?

CURSUSPROGRAMMA "ORIËNTATIE IN VERSCHEIDENHEID" 2000 Stichting filosofie Oost - West
Zaterdag 18 maart 2000 (10.00 - 16.30 uur; toegang ƒ 50,- per dag aan de zalen te voldoen).
Adres: Vergader- en zalencentrum "Vredenburg 19", Vredenburg 19 in Utrecht.
Resianne Smidt van Gelder - Fontaine: "Onder invloed van de Islamitische omgeving ontwikkelden Joodse geleerden in het Nabije Oosten en Noord-Afrika vanaf de tiende eeuw een grote interesse voor de klassieke filosofie. Deze geleerden gingen het denken van Plato en Aristoteles gebruiken om het Jodendom rationeel te onderbouwen en het te verdedigen tegen andersgelovigen. Voor deze denkers bood de traditie alleen niet meer genoeg houvast. Vanuit het Islamitische Spanje, waar de Joodse gemeenten een periode van grote bloei doormaakten, verspreidde deze filosofische stroming zich naar Joodse geleerden in Christelijk Europa. De vraag in hoeverre dit 'vreemde' gedachtengoed verenigd kon worden met de Bijbel en de Joodse traditie, heeft de middeleeuwse gemoederen danig beziggehouden en zal daarom centraal staan in het cursusonderdeel 'Joodse filosofie'. Daarnaast zullen we ons bezig houden met de filosofische ethiek bij enkele middeleeuws Joodse denkers."
Aanbevolen literatuur


· Laenen, J.L., Joodse Mystiek, een inleiding, Kampen/Tiel, 1998
· Sirat C., A History of Jewish Philosophy in the Middle Ages. Cambridge etc. 1985

· Hallevi Jehoeda, Al-Choezari. Boek van argumentatie en bewijsvoering van een verachte godsdienst. Uit het Arabisch vertaald en toegelicht door Prof. dr. J.H. Hospers. Amsterdam 19-54

· Maimonides Mozes, Twee Ethische Tractaten. De Regels van het Gedrag en de Regels van Boete en Berouw. Vertaald en ingeleid door A. van der Heide, Zoetermeer 1992

· Munk R., 'Joodse filosofie' in H. Willemsen (ed.), Woordenboek Filosofie. Assen/Maastricht 1992, p. 229-236

· Fontaine R., hoofdstuk 'Joodse filosofie' in J. Bor en E. Petersma (eds.), De Verbeelding van het Denken. Geïllustreerde geschiedenis van de westerse en oosterse filosofie, Amsterdam 1995

Mevrouw Dr. R. Smidt van Gelder - Fontaine is docent Hebreeuws aan de opleiding Semitische Talen en Culturen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Tijdens haar studie Semitische Talen aan de Universiteit van Amsterdam heeft Resianne Smidt van Gelder - Fontaine zich speciaal toegelegd op de middeleeuwse Islamitische en Joodse filosofie. Na haar promotie aan de Universiteit van Amsterdam heeft zij zich voornamelijk bezig gehouden met onderzoek naar deze filosofieën en naar de wetenschapsgeschiedenis in de Middeleeuwen.

Algemene gegevens:

1. FOW is een landelijke organisatie: de Stichting Filosofie Oost-West wil bijdragen aan de ontwikkeling van mondiaal denken op basis van begrip en respect en niet op basis van politieke macht, economisch gewin of Westerse dominantie. Zij streeft ernaar dat de verschillen in denken samen komen tot een dialoog. De Stichting is levensbeschouwelijk neutraal.
2. Op negen zaterdagen per jaar verzorgen - parallel aan elkaar - vier docenten elk vier uur colleges over een vastgelegd onderwerp.
3. Data voor 2000 zijn 22 januari, 19 februari, 18 maart, 8 april, 13 mei, 9 september, 7 oktober, 4 november en 25 november.
4. Folder en inschrijven bij: het secretariaat van Filosofie Oost - West, Zaanmarktstraat 18, 4811 BREDA of e-mail info@filosofie-oostwest.nl
5. Website http://www.filosofie-oostwest.nl

Deel: ' Cursus Joodse Filosofie '
Lees ook