Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Cursus middenmanagement
Datum aanvang cursus: 18 maart 2003

Middenmanagers bekleden formeel geen directiefunctie maar hebben wel coördinerende en leidinggevende taken binnen een school. Vanuit die rol moeten zij collega-docenten aanspreken op de uitvoering van hun taken. De bovenschoolse cursus Middenmanagement van KPC Groep rust deze managers beter toe op hun functie. In zes modules leren de deelnemers diverse vaardigheden om hun (nieuwe) positie tot een succes te maken. De cursus vindt plaats in Beekbergen op 18 maart, 10 en 23 april, 6 en 12 mei en 12 juni.

Zoekwoorden:

Deel: ' Cursus middenmanagement '
Lees ook