COA

Cursus Mine-Awareness Kosovaren In Koc Ermelo

Op verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verzorgt het Ministerie van Defensie vanaf maandag 12 juli een aantal cursussen mine-awareness voor Kosovaren. De cursussen zijn erop gericht om Kosovaarse vluchtelingen inzicht te geven in het herkennen van mijnen bij terugkeer in hun eigen land. Deze cursussen zullen op een achttal locaties worden gegeven.

Het COA nodigt u hierbij uit om een cursus mine-awareness bij te wonen. U heeft daarvoor op dinsdag 13 juli de mogelijkheid. Op die dag worden in het KOC Ermelo (Afslag Strandhorst, Palmbosweg 40) op verschillende tijdstippen cursussen gegeven. Daarbij is voor de media de volgende onderverdeling gemaakt:

11.00 uur - 12.30 uur schrijvende pers + fotografen 14.00 uur - 15.30 uur radio en televisie

U wordt een kwartier voor aanvang verwacht en verzocht u te melden bij de receptie. Na afloop van de cursus zult u in de gelegenheid worden gesteld om vragen te stellen aan Defensie en het COA. Indien u belangstelling heeft hierbij aanwezig te zijn, dan kunt u zich per fax aanmelden bij het COA.

Deel: ' Cursus Mine-Awareness Kosovaren In Koc Ermelo '
Lees ook