Nieuws Gemeente Groningen


Cursus Natuurlijk Tuinieren
29 september 1999
Een natuurlijke tuin is niet alleen een plezierige hobby en een bron van inspiratie, maar ook een belangrijke bijdrage aan de natuur in de stad. De laatste jaren is de versterking van de ecologie een aandachtspunt in het gemeentelijk beleid. Daarom organiseert de stadsecoloog in samenwerking het Milieuhuis Groningen en de beheerder van 'Domies Toen' uit Pieterburen een cursus 'Natuurlijk tuinieren'.

De cursus bestaat uit acht lessen van twee uur met de volgende thema's:

* introductie, geschiedenis

* ecologie, bodem en plantengroei

* ecologie, soorten natuurtuinen

* meer vlinders (insecten): bloemrijke vegetaties
* meer vogels: bomen en struiken

* meer dieren (amfibieën en kleine zoogdieren: water)
* aanleg en onderhoud -een goed ontwerp materiaal en verzorging
* natuur in de stad: wat, waar en hoe? De stadsecoloog zet de visie van de gemeente uiteen.

De cursus wordt gegeven op dinsdagavonden en start op 12 oktober om 19.30 uur in het pand van Het Milieuhuis aan de Hereweg 9. De prijs bedraagt f 100,- per deelnemer (incl.materiaal), liefst bij de eerste les contant of per cheque te voldoen.

Voor aanmelding of nadere informatie kunt u contact opnemen met telefoonnummer (050) 526 48 14. Het kan zijn dat u op een wachtlijst wordt geplaatst.

Deel: ' Cursus Natuurlijk Tuinieren in Groningen '
Lees ook