Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: MO007
Datum: 10 januari 2000

Cursus natuurvriendelijk tuinieren

Wat is natuurvriendelijk tuinieren? Veel mensen zullen antwoorden "Geen bestrijdingsmiddelen gebruiken die het milieu belasten". Maar natuurvriendelijk tuinieren is meer dan dat. De "Vrienden van het NME" in Maassluis hebben als één van de eerste activiteiten van het nieuwe jaar een cursus natuurvriendelijk tuinieren georganiseerd. Deze "Vrienden" zijn een club vrijwilligers die zich vanuit het gemeentelijke Centrum voor Natuur en Milieu Educatie (NME) bezighouden met natuur- en milieuactiviteiten voor volwassenen.

Op vier maandagavonden in februari en maart (7 en 14 februari en 6 en 13 maart) geeft Ellen van der Hoek-de Nood, adviseur op het gebied van natuur en milieu, in het NME-Centrum aan de Havenstraat 2d een cursus natuurvriendelijk tuinieren. In de loop van de vier avonden komen zeer vele onderwerpen aan bod. Deelnemers leren rekening te houden met de natuurlijke omstandigheden in de tuin, bodemmonsters uit de eigen tuin worden onderzocht en er worden adviezen gegeven voor het maken van goede compost en het aanleggen van een vijvertje of moerasje. Ook wordt uitleg gegeven over de natuurlijke relatie tussen planten, dieren en hun omgeving en hoe een tuin een onderdeel kan worden van de natuur als "stepping zone". Daarnaast zal aandacht worden geschonken aan het milieuvriendelijk oplossen van problemen, het creëren van biotopen, de inheemse flora, praktische zaken als vermeerdering, afscheidingen en tuingereedschap en deelnemers leren een tuinplan te maken. Kortom, een uitgebreide cursus die de deelnemers helpt om van hun eigen tuin een klein natuurgebiedje te maken.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij het informatiecentrum in de hal van het stadhuis of via telefoon 5931931. De bijeenkomsten op 7 en 14 februari en op 6 en 13 maart 2000 duren van 20.00 tot 22.00 uur, vanaf 19.45 uur is de koffie klaar. De cursus wordt gegeven in het NME-Centrum aan de Havenstraat 2d. De kosten bedragen 50 gulden voor vier avonden en kunnen tijdens de eerste bijeenkomst worden voldaan.

Laatste wijziging: 10 January 2000

Deel: ' Cursus natuurvriendelijk tuinieren gemeente Maassluis '
Lees ook