Politie Hollands Midden
Datum: 21 maart 2003

(

politieteam leiden-west start voor derde maal cursus
Cursus Politie voor Burgers succes voor cursisten èn politie - Leiden

Opnieuw krijgen 15 wijkbewoners van Leiden-West een uitgebreide kijk achter de schermen van de politie in hun wijk. De reacties van cursisten van voorgaande cursussen waren erg positief. Maar ook voor de politie levert het contact met de buurtbewoners winst op. Daarom gaat dinsdag 25 maart in het politiebureau aan het Ina Boudier-Bakkerplein opnieuw een cursus van start.

Bij het oplossen van een misdrijf is een goede getuige verschrikkelijk belangrijk. Maar niet alleen bij de oplossing van misdrijven speelt het publiek een rol. Juist ook in de preventie van criminaliteit en leefbaarheidsproblemen in de eigen wijk is de samenwerking van politie en buurtbewoners belangrijk. De betrokkenheid van burgers bij de veiligheid in hun wijk is ontzettend groot. Veiligheid begint tenslotte op de stoep voor je huis.

De cursus geeft een goed beeld van de politieorganisatie, van het werk en de soms moeilijke omstandigheden waaronder dit werk wordt gedaan. En dat blijkt toch een wat ander beeld te zijn dan het beeld dat mensen uit de media krijgen. Het snelle, sensationele actiewerk is maar een beperkt deel van alles wat de politie doet. Het gaat ook om overleg met partners in de wijk over misschien minder sensationele, maar daarom voor de buurtbewoners niet minder belangrijke zaken; de gevaarlijke kruising bij de school, overlast door jongeren rond het buurthuis.
In de cursus komen onder andere de vaardigheidstrainingen voor agenten en de preventie van woninginbraken aan de orde. Ook geven verschillende specialisten uitleg over de ondersteuning die ze kunnen bieden bij onderzoeken naar verkeersongevallen, woninginbraken of zedendelicten.

Het politieteam heeft veel in huis en werkt hard, maar kan het niet alleen. Voor de wijkbewoners is het goed te weten op welke manier zij mee kunnen helpen. Veel van de cursisten zijn niet alleen wijkbewoner, maar zetten zich op allerlei gebied in voor de wijk. Met de cursus worden zij aangespoord om hun eigen bijdrage aan veiligheid en leefbaarheid te leveren.
Maar ook de medewerkers van het team zelf hebben baat bij de cursus. Tijdens de cursusavonden krijgen de wijbewoners vanzelfsprekend discussies met de politiemedewerkers van het team over problemen in de wijk. Zo krijgen de agenten dus commentaar op hun eigen werk. Voor politieteam Leiden-West is dat een stimulans om samen met de buurt de juiste problemen uit te kiezen en deze goed aan te pakken.

Deel: ' Cursus Politie voor Burgers succes voor cursisten en politie in Leiden '
Lees ook