Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

Cursus Redder aan zee 1999-2000
Brugge, 14/7/1999

Proosdij
Burg 2
B - 8000 Brugge
Telefoon 050/40 56 29
Telefax 050/ 40 56 01
E-Mail : provincie@west-vlaanderen.be

Brugge, 14 juli 1999
99/DPC/PB/Nr. 135

behandelend ambtenaar : Barbara Depraetere

CURSUS REDDER AAN ZEE 1999 - 2000

Vanaf september 1999 start de vzw West-Vlaamse Brandweerschool met de cursus Redder aan zee.

De opleiding Redder aan zee omvat 3 onderdelen. Er is een theoretische opleiding van 24 lesuren. Daarin worden volgende materies behandeld: organisatie, structuur strandreddingsdienst, wetgeving en reglementering, rechten en plichten van de redder; algemene gevaarsituaties en reddingstechnieken bij baden, zwemmen en watersporten algemeen; kennis van zee en strand: topografie, getijden en stromingen, elementaire weerkunde; praktijk van het redden aan zee, specifieke gevaarsituaties, gegevens en interpretatie strandwaterkwaliteit, zeemanschap-knopenleer; werk-en hulpmiddelen bij het redden aan zee; kennis van boten en motoren, vaartechniek; reanimatie, elementaire kennis van de bloedsomloop, ademhalings- en zenuwstelsel, fysiopathologisch proces van verdrinking, fasen, oorzaken en gevolgen en eerste hulp bij ongevallen. Het tweede onderdeel is de praktijkopleiding bestaande uit 20 uur praktijk zwemmen en 6 uur praktijk reanimatie en specifieke hulpverlening op het strand.
De opleiding wordt afgesloten met een zeezwemproef.

De opleiding staat open voor alle kandidaten die minimum 16 jaar oud zijn uiterlijk op 1 augustus 1999. De opleiding loopt over een 25-tal weken en start op 11 september 1999. De theoretische opleiding wordt gegeven te Oostende, Brugge en te Koksijde. De praktijkoefeningen vinden plaats in het provinciaal zwembad van Brugge en in de stedelijke zwembaden van Oostende, Koksijde en Kortrijk.

Wie slaagt voor het theoretisch en praktisch examen en de zeezwemproef ontvangt het brevet redder aan zee. Dit brevet wordt door de kustgemeenten vereist voor een aanstelling als redder aan zee. Een uitgebreid informatiepakket kan aangevraagd worden bij de vzw West-Vlaamse Brandweerschool, Burg 4, 8000 Brugge of op het telefoonnummer 050/40 56 11. Informatie en inschrijvingsformulieren kunnen eveneens bekomen worden in het provinciaal zwembad van Brugge en in de stedelijke zwembaden van Oostende, Koksijde en Kortrijk.

De inschrijvingen worden definitief afgesloten op 25 september 1999 (toelatingsproef).

Deel: ' Cursus Redder aan zee West-Vlaamse Brandweerschool '
Lees ook