CURSUSPROGRAMMA "ORIËNTATIE OP VERSCHEIDENHEID" 1999 Stichting filosofie Oost - West

Zaterdag 16 januari (10.00 -16.30 uur; toegang ƒ 50,- aan de zaal te voldoen). Adres: Vergader- en zalencentrum "Vredenburg 19", Vredenburg 19 in Utrecht.

Spiritualiteit en maatschappelijke betrokkenheid. Spiritualiteit: verzaking of engagement? Dr. H.F. de Wit

Dr. H.F. de Wit (1944) is godsdienstpsycholoog. Hij studeerde aan de universiteiten van Groningen en Amsterdam. Later was Han de Wit verbonden aan de University of California (Berkeley) en aan het Naropa Institute (Boulder, Colorado). Hij verwierf internationale bekendheid als grondlegger van de contemplatieve psychologie. Door Chögyam Trungpa - een vooraanstaand meditatiemeester van onze tijd - werd Han de Wit opgeleid en gemachtigd de boeddhistische leer en haar meditatiebeoefening te onderrichten. Hij is verbonden aan de Shambhala Centra Nederland.

Han de Wit bijt de spits af met het nieuwe jaarthema: "Wat voor antwoord geven de spirituele tradities op een wereld, die geregeerd wordt door blind eigenbelang en bruut geweld? En wat voor antwoord op een maatschappij waarin begrip en zorgzaamheid wordt verdrongen door onverschilligheid en winstbejag? De spirituele tradities hebben dat antwoord nooit gezocht in het bevorderen van strenge wetten of harde straffen, maar altijd in het cultiveren van het menselijk hart. Daardoor kunnen we onze eigen pijnlijke hardvochtigheid en blindheid leren zien en deze transformeren in compassie en inzicht. Dan kunnen we ook daadwerkelijk onze medemens en onze wereld inspireren."

De syllabus van Han de Wit bevat de pagina's 152 tot 177 uit zijn boek Contemplatieve psychologie.

Publicaties van Han de Wit:

- Han F. de Wit, Contemplatieve psychologie, Kok-Agora, 1994, 3e druk).
- Han F. de Wit, De Verborgen Bloei: over de psychologische achtergronden van spiritualiteit (Kok-Agora, 1998, 8e druk).
- Han F. de Wit, De Lotus en de Roos: Boeddhisme in dialoog met psychologie, godsdienst en ethiek (Kok-Agora, mei 1998)

ALGEMENE GEGEVENS:


1. FOW is een landelijke organisatie: de Stichting Filosofie Oost-West wil bijdragen aan de ontwikkeling van mondiaal denken op basis van begrip en respect en niet op basis van politieke macht en economisch gewin. Zij streeft ernaar dat de verschillen in denken samen komen tot een dialoog. De Stichting is levensbeschouwelijk neutraal.
2. Op negen zaterdagen per jaar verzorgen - parallel aan elkaar - vier docenten elk vier uur colleges over een vastgelegd onderwerp. Zie ook 16 januari: Comparatieve filosofie, Inleiding, Prof. Dr. U. Libbrecht; Moderne Westerse filosofie, De veranderende relatie tussen subject en object, Mevrouw Prof Dr. I.N. Bulhof; Antieke en Middeleeuwse filosofen over mystiek, Mogelijkheden en machteloosheid van het denken bij het kennen van God, Dr. B. Schomakers.

3. Telefoonnummers voor inlichtingen over de activiteiten: Hans Bosse telefoon 040 - 2113344 en Joke Koppius telefoon 0571 - 270434.
4. Folder en inschrijven bij: het secretariaat van Filosofie Oost - West Helleberg 4, 5508 BL Veldhoven.

Deel: ' Cursus Spiritualiteit en maatschappelijke betrokkenheid '
Lees ook