CURSUSPROGRAMMA "ORIËNTATIE OP VERSCHEIDENHEID" 1999

Stichting filosofie Oost - West

Zaterdag 6 februari (10.00 -16.30 uur; toegang ƒ 50,- per dag aan de zalen te voldoen). Adres: Vergader- en zalencentrum "Vredenburg 19", Vredenburg
19 in Utrecht.

SPIRITUALITEIT EN MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID De hartslag van hemel en aarde: Maya-spiritualiteit als uitdaging.

Dr. M. Coolen studeerde theologie aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Van 1972 tot 1980 was hij werkzaam in Guatemala. Op dit moment is Mario Coolen als theoloog verbonden aan de Interkerkelijke Organisatie voor Latijns-Amerika Solidaridad.

Voor het eerst wordt er in ons programma een hele dag gewijd aan een oude cultuur uit de "Nieuwe wereld". Mario Coolen stelt de Maya-Indianen centraal: "De spiritualiteit van Maya's uit zich in een veelheid van offers en rituelen en laat geen enkel aspect van het bestaan ongemoeid. Maya-spiritualiteit komt recht uit het hart en is verbonden met concrete noden en momenten. Door Maya's wordt geofferd en gebeden bij geboorte en huwelijk, bij ziekte en dood en vooral bij het zaaien en oogsten van de heilige maïs. Geen gebed wordt uitgesproken, geen ritueel uitgevoerd zonder dat de band met de voorouders wordt genoemd en bevestigd. De spiritualiteit van Maya's is nauw verbonden met moeder aarde. 'Hart van de Hemel, Hart van der Aarde' is de geliefde naam van Maya's voor het mysterie van de goddelijke oorsprong van al wat bestaat. Alleen een cultuur die fijnzinnig afstemt op de hartslag van hemel en aarde kan 'kloppen'."

De syllabus van Mario Coolen heeft als titel: De hartslag van hemel en aarde: Maya-spiritualiteit als uitdaging.

Aanbevolen literatuur

- Coolen M., Een rozentuin vol wijsheid. Indiaanse spiritualiteit als uitdaging, Dabar-Luyten, Heeswijk 1998

- Burgos, Rigoberta Menchü, Een bericht uit Guatemala. Geuzenpocket De Geus, Breda 1993.

- Coolen M., Mensen van Maïs. Gedachten, gebeden, legenden van de Maya's. Solidaridad, Utrecht 1998.

- Coolen M., Indiaanse wijsheid, Indiaanse theologie. Over Indiaanse cultuur als bron van wijsheid en van gedachten over God. Solidaridad, Utrecht 1997

Algemene gegevens:

1. FOW is een landelijke organisatie: de Stichting Filosofie Oost-West wil bijdragen aan de ontwikkeling van mondiaal denken op basis van begrip en respect en niet op basis van politieke macht en economisch gewin. Zij streeft ernaar dat de verschillen in denken samen komen tot een dialoog. De Stichting is levensbeschouwelijk neutraal.
2. Op negen zaterdagen per jaar verzorgen - parallel aan elkaar - vier docenten elk vier uur colleges over een vastgelegd onderwerp.
3. Data voor 1999 zijn 16 januari, 6 februari, 13 maart, 24 april, 29 mei,
11 september, 9 oktober, 13 november en 11 december.
4. Telefoonnummers voor inlichtingen over de activiteiten: Hans Bosse telefoon 040 - 2113344 en Joke Koppius telefoon 0571 - 270434.
5. Folder en inschrijven bij: het secretariaat van Filosofie Oost - West Helleberg 4, 5508 BL Veldhoven.

6. Zie voor 6 februari ook:

- Comparatieve filosofie, Toepassing van het model op het Oosterse denken, Prof Dr. U. Libbrecht;

- Moderne Westerse filosofie, De wereld wordt ééndimensioneel: over Verlichting, Romantiek en Positivisme, Mevrouw Prof Dr. I.N. Bulhof.
- Joodse filosofie, Bedreiging of steun voor het geloof'? De strijd om de filosofie in de joodse middeleeuwen, Mevrouw Dr. R. Smidt van Gelder - Fontaine.

========================================

Stichting Filosofie Oost-West

Deel: ' Cursus Spiritualiteit en maatschappelijke betrokkenheid '
Lees ook