CURSUSPROGRAMMA "ORIËNTATIE OP VERSCHEIDENHEID" 1999 Stichting filosofie Oost - West

Zaterdag 29 mei (10.00 -16.30 uur; toegang ƒ 50,- per dag aan de zalen te voldoen).
Adres: Vergader- en zalencentrum "Vredenburg 19", Vredenburg 19 in Utrecht.

Spiritualiteit en maatschappelijke betrokkenheid: Mystiek, op weg naar een innerlijke en een uiterlijke revolutie, Dr. D. van Egmond

Dr. D. van Egmond studeerde, na een loopbaan als wiskundedocent, wijsbegeerte en theologie aan de Universiteit Utrecht. Daniël van Egmond promoveerde in 1993 op een proefschrift over het voortbestaan na de dood. Hij werkt als docent aan de Hogeschool van Amsterdam en hij verzorgt meditatiecursussen te Utrecht.

“Het is zeer gebruikelijk om mystiek te begrijpen als een ‘innerlijke weg’ die door sommigen dan ook spottend in verband wordt gebracht met ‘navelstaarderij’ en met een vorm van wereldvlucht. Maar als we naar de geschiedenis kijken dan zien we dat mystieke stromingen vaak een uitermate sterke invloed hebben uitgeoefend op maatschappelijke veranderingen. Zo heeft het Boeddhisme in de eerste periode van zijn bestaan voor revolutionaire veranderingen in de toenmalige verstarde Indiase maatschappij gezorgd en werden (worden) in een land als Turkije Soefigenootschappen in verband gebracht met een vorm van revolutionaire maatschappijkritiek. Dit is ook niet zo vreemd als we bedenken dat in mystieke ervaringen het onderscheid tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ wordt overstegen. In de ‘mystieke ruimte’ van onze ‘ziel’ kunnen wij ‘brug tussen Hemel en Aarde’ zijn en daarmee ontdekken en ervaren welke maatschappelijke structuren onjuist of ongeldig zijn en kunnen we bijdragen om die structuren om te buigen 'm een juiste of geldige richting. Een centrale vraag op deze dag zal dan ook zijn of er ‘objectief’ of ‘universeel’ geldende normen en waarden bestaan op basis waarvan we ons persoonlijk en ons maatschappelijk handelen kunnen toetsen.”

Syllabus: Mystiek en revolutie

Aanbevolen literatuur
Jurjen Beumer, Intimiteit & Solidariteit, Baarn: Ten Have, 1993. René Guénon, La crise du monde moderne, Paris: Gallimard, 1996 Mark A. Mclntosh, Mystical Theology, Oxford: Blackwell, 1998 Christopher Nugent, Mysticism, Death and Dying, Albany: State University of New York Press, 1994.
Frithjof Schuon, Roots of the human condition, Bloomington: World Wisdom Books,
1991
Edith Wyschogrod, Saints and Postmodernism, Chicago: University of Chicago Press, 1990.

ALGEMENE GEGEVENS:


1. FOW is een landelijke organisatie: de Stichting Filosofie Oost - West wil bijdragen aan de ontwikkeling van mondiaal denken op basis van begrip en respect en niet op basis van politieke macht en economisch gewin. Zij streeft ernaar dat de verschillen in denken samen komen tot een dialoog. De Stichting is levensbeschouwelijk neutraal.


2. Op negen zaterdagen per jaar verzorgen - parallel aan elkaar - vier docenten elk vier uur colleges over een vastgelegd onderwerp.


3. Overige data voor 1999 24 april, 29 mei, 11 september, 9 oktober, 13 november en 11 december.


4. Voor inlichtingen over de activiteiten: Hans Bosse e-mail hj.bosse@wxs.nl en Jacob Boszhard e-mail istar@xs4all.nl.


5. Folder en inschrijven bij: het secretariaat van Filosofie Oost - West Helleberg 4, 5508 BL Veldhoven.


6. Zie voor 29 mei ook:

- Spiritualiteit in het dagelijks leven: Bevrijdende communicatie, Hr. N. Tydeman

- Indische filosofie: Het Hindoeïsme, Dr. B.M.J. Nagel
- Filosofische, theologische en mystieke stromingen in de hedendaagse soennitische Islam en hun verspreiding in Europa, Dr. G.A. Wiegers
- Mystiek, op weg naar een innerlijke en een uiterlijke revolutie, Dr. D. van Egmond

Deel: ' Cursus Spiritualiteit en maatschappelijke betrokkenheid '
Lees ook