Artis


Amsterdam, 9 december 1998

Persbericht

Cursus Sterrenbeelden in Artis Planetarium

Begin volgend jaar organiseert het Artis Planetarium in Amsterdam de cursus ‘Sterrenbeelden’. De cursus wordt gegeven op vier achtereenvolgende maandagavonden van 1 tot en met 22 februari 1999.

In deze cursus leren de deelnemers een groot aantal van de 88 sterrenbeelden te herkennen, zoals die door de sterrenprojector worden geprojecteerd op de reusachtige koepel van het planetarium. Achtereenvolgens worden de lente-, zomer-, herfst- en wintersterrenbeelden behandeld. Uiteraard wordt ook het één en ander verteld over de namen van sterren en sterrenbeelden en hun al dan niet mythologische oorsprong.

De prijs van deze cursus -inclusief cursusmateriaal- bedraagt ƒ 60,- per persoon. Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 120.

Belangstellenden kunnen zich, vóór 1 januari 1999, telefonisch aanmelden bij het Artis Planetarium, waarna informatie wordt toegestuurd. Definitieve aanmelding geschiedt daarna door het overmaken van het cursusgeld. Het telefoonnummer voor inlichtingen: 020-5233452.

Verzoek aan redactie:

Wij verzoeken u vriendelijk dit bericht zo snel mogelijk te plaatsen in verband met tijdige aanmelding voor deze cursus.

Zoekwoorden:

Deel: ' Cursus Sterrenbeelden in Artis Planetarium '
Lees ook