Inleiding in de Comparatieve filosofie, zaterdag 22 januari 2000

CURSUSPROGRAMMA "ORIËNTATIE IN VERSCHEIDENHEID" 2000 Stichting filosofie Oost - West

Van 10.00 -16.30 uur; toegang ƒ 50,- per dag aan de zalen te voldoen. Adres: Vergader- en zalencentrum "Vredenburg 19", Vredenburg 19 in Utrecht.

Bij Ulrich Libbrecht staat het onderwerp 'Wat is comparatief denken?' centraal. Aan de hand van een model dat hij heeft ontwikkeld zal hij ons wegwijs maken in enkele filosofische begrippen zoals: 'zijn', 'worden', en 'niet-zijn'. Op het oog moeilijke materie die hij op een voor ieder begrijpelijke wijze en met de nodige humor zal verduidelijken.

Ulrich Libbrecht heeft diverse boeken geschreven waaronder:
· Oosterse Filosofie, een inleiding, 1995 Davidsfonds/Leuven, het boek waarvan hij hoopt dat iedere deelnemer aan zijn voordrachten het bestudeert.
· Inleiding tot de comparatieve filosofie, deel 1 1995, van Gorcum
· Inleiding tot de comparatieve filosofie, deel 2 1999, van Gorcum Voor de trouwe deelnemers aan onze cursus is zijn boeken zeer aan te bevelen. Naar verwachting zal deel 3 in 2000 verschijnen. Enkele andere recente publicaties:

· Astronoom van de Keizer, 1988.

· Geen muren rond culturen, 1995.

Prof. Dr. Ulrich Libbrecht (1928) begon met een Regentaat Wiskunde-Wetenschappen en was leraar Wiskunde. Hij studeerde Oosterse Taalkunde en Sinologie, promoveerde cum laude aan de Rijksuniversiteit Leiden, met als proefschrift: Chinese Mathematics in the 13th Century (M.I.T.-Press, 1972). In 1972 werd hij hoogleraar met als opdracht sinologische studies, Chinese filosofie en Boeddhologie aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte te Leuven. Later kreeg hij de nevenopdracht ‘Comparative Philosophy’ aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte. Sinds 1993 is hij met emeritaat. Prof. Libbrecht heeft in Antwerpen de ‘School voor Comparatieve Filosofie’ opgericht, en hij is de grondlegger en de inspirator van de Stichting ‘Filosofie Oost - West’ in Nederland.

Algemene gegevens:

1. FOW is een landelijke organisatie: de Stichting Filosofie Oost-West wil bijdragen aan de ontwikkeling van mondiaal denken op basis van begrip en respect en niet op basis van politieke macht, economisch gewin of Westerse dominantie. Zij streeft ernaar dat de verschillen in denken samen komen tot een dialoog. De Stichting is levensbeschouwelijk neutraal.
2. Op negen zaterdagen per jaar verzorgen - parallel aan elkaar - vier docenten elk vier uur colleges over een vastgelegd onderwerp.
3. Data voor 2000 zijn 22 januari, 19 februari, 18 maart, 8 april, 13 mei, 9 september, 7 oktober, 4 november en 25 november.
4. Folder en inschrijven bij: het secretariaat van Filosofie Oost - West, Zaanmarktstraat 18, 4811 BREDA of e-mail info@filosofie-oostwest.nl
5. Website http://www.filosofie-oostwest.nl

Deel: ' Cursus Stichting Filosofie Oost-West comparatieve filosofie '
Lees ook