Opvattingen over menselijkheid in spirituele en culturele tradities Het antieke humaniteitsconcept, zaterdag 19 februari 2000

CURSUSPROGRAMMA "ORIËNTATIE IN VERSCHEIDENHEID" 2000 Stichting filosofie Oost - West

Van 10.00 -16.30 uur; toegang ƒ 50,- per dag aan de zalen te voldoen. Adres: Vergader- en zalencentrum "Vredenburg 19", Vredenburg 19 in Utrecht.

Vooral sedert het Duitse classicisme geldt het oude Griekenland als de bakermat van het ‘humanisme’ en van het Europese humaniteitsideaal. Men kan in de ontwikkeling van het Griekse denken over de mens drie perioden onderscheiden. In de preklassieke tijd wordt de mens voornamelijk gedacht vanuit zijn verhouding tot de goden. In de klassieke periode wordt de mens ‘de maat van alle dingen’ (Protagoras), maar het gaat dan wel om een menselijkheid die begrensd blijft door een aantal alteriteiten: mensen versus goden, maar ook Grieken versus barbaren, vrijen versus slaven, burgers versus vreemdelingen, mannen versus vrouwen. Pas in de postklassieke tijd ontstaat een universalistische opvatting van de mens. De Stoïsche filantropie-gedachte en de Romeinse humanitas zullen dan uiteindelijk plaats maken voor het christelijke ideaal van een ‘nieuwe mens’.

Aanbevolen literatuur

· Thucydides, vertaald door Dr. M.A.Schwartz, De Peloponnesische Oorlog, Uitgeverij Ambo/Klassiek Baarn

· Marcus Aurelius, vertaald en ingeleid door Simone MooijValk, Persoonlijke Notities, Uitgeverij Ambo/Klassiek Baarn

· Augustinus, vertaald door G. Wijdeveld, Belijdenissen, Uitgeverij onbekend, verkrijgbaar via de bibliotheek

· Cartledge, Paul, The Greeks. Portrait of Self and Others, Oxford 1993
· Jaeger, Werner, Paideia. The Ideals of Greek Culture, (oorspr. titel: Die Formung des Griechischen Menschen), drie delen, Oxford 1939-194
· Vernant, Jean-Pierre, Mythe et pensée chez les grecs, Uitgeverij: Éditions La Découverte/textes à l'appui, Paris 1994

Prof Dr. K. Verrycken (1949) studeerde oude talen, geschiedenis en filosofie aan de K.U. Leuven en promoveerde op het proefschrift God en wereld in de wijsbegeerte van Ioannes Philoponus. De overgang van een Alexandrijns-Neoplatonische naar een christelijke scheppingsleer (1985). Nu is Koen Verrycken hoogleraar voor geschiedenis van de filosofie en metafysica aan de Universiteit Antwerpen (UFSIA).

Algemene gegevens:

1. FOW is een landelijke organisatie: de Stichting Filosofie Oost-West wil bijdragen aan de ontwikkeling van mondiaal denken op basis van begrip en respect en niet op basis van politieke macht, economisch gewin of Westerse dominantie. Zij streeft ernaar dat de verschillen in denken samen komen tot een dialoog. De Stichting is levensbeschouwelijk neutraal.
2. Op negen zaterdagen per jaar verzorgen - parallel aan elkaar - vier docenten elk vier uur colleges over een vastgelegd onderwerp.
3. Data voor 2000 zijn 22 januari, 19 februari, 18 maart, 8 april, 13 mei, 9 september, 7 oktober, 4 november en 25 november.
4. Folder en inschrijven bij: het secretariaat van Filosofie Oost - West, Zaanmarktstraat 18, 4811 BREDA of e-mail info@filosofie-oostwest.nl
5. Website http://www.filosofie-oostwest.nl

Deel: ' Cursus Stichting filosofie Oost-West over humaniteitsconcept '
Lees ook