CURSUS: FILOSOFISCHE EN RELIGIEUZE STROMINGEN BINNEN HET BOEDDHISME

De Stichting Filosofie Oost - West verzorgt in 1999 nog acht colleges over de verschillende stromingen binnen het Boeddhisme.

Zaterdag 24 april, keuze uit:

* Spiritualiteit in het dagelijkse leven, Schijn en werkelijkheid: de methoden van de boeddhistische traditie om helderheid van geest te cultiveren, Dr. H.F. de Wit

* Indische filosofie: Boeddhisme in India, Dr. B.M.J. Nagel
* Spiritualiteit en maatschappelijke betrokkenheid: Verschillende boeddhistische visies, Mevrouw Dr. C.W. Anbeek

Zaterdag 29 mei

* Spiritualiteit in het dagelijkse leven: Bevrijdende communicatie, Hr. N. Tydeman

Zaterdag 11 september

* Spiritualiteit in het dagelijkse leven: De psychologie van het Boeddhisme: een fris en verrijkend licht op de Westerse psychologie, Dr. H.F. de Wit

Zaterdag 09 oktober

* Brugfiguren tussen Japan en het Westen: Mens zijn vanaf het standpunt van de sunyatta. Het denken over God, mens en de wereld bij de zendenkers van de Kyotoschool, Prof. Dr. H.M. Vroom

Zaterdag 13 november

* Spiritualiteit en maatschappelijke betrokkenheid: Zen en de samenleving, Hr. N. Tydeman

Zaterdag 11 december

* Chinese filosofie: Het boeddhisme in China. Op zoek naar het verlossend inzicht, Prof Dr. E. Zuercher

ALGEMENE GEGEVENS:


1 FOW is een landelijke organisatie: de Stichting Filosofie Oost-West wil bijdragen aan de ontwikkeling van mondiaal denken op basis van begrip en respect en niet op basis van politieke macht en economisch gewin. Zij streeft ernaar dat de verschillen in denken samen komen tot een dialoog. De Stichting is levensbeschouwelijk neutraal.


2 Op negen zaterdagen per jaar verzorgen - parallel aan elkaar - vier docenten elk vier uur colleges over een vastgelegd onderwerp.


3 De overige cursusdata voor 1999 zijn: 24 april, 29 mei, 11 september, 9 oktober, 13 november en 11 december.


4 Alle cursusdagen worden gehouden in: het Vergader- en Zalencentrum "Vredenburg 19", Vredenburg 19 in Utrecht; van 10.00 tot 16.30 uur; toegang ƒ
50,- per dag aan de zalen te voldoen.


5 Voor inlichtingen over de activiteiten:
Hans Bosse telefoon 040 211 33 44
Jacob Boszhard telefoon 020 482 15 33


6 Folder en inschrijven bij het secretariaat van Filosofie Oost-West: Helleberg 4, 5508 BL Veldhoven.

Deel: ' Cursus Stromingen binnen het Boeddhisme '
Lees ook