CURSUSPROGRAMMA "ORIËNTATIE OP VERSCHEIDENHEID" 1999 Stichting filosofie Oost - West

Zaterdag 29 mei (10.00 -16.30 uur; toegang ƒ 50,- per dag aan de zalen te voldoen).
Adres: Vergader- en zalencentrum "Vredenburg 19", Vredenburg 19 in Utrecht.

Filosofische, theologische en mystieke stromingen in de hedendaagse soennitische Islam en hun verspreiding in Europa, Dr. G.A. Wiegers

Dr. G.A. Wiegers is universitair docent islamologie en godsdienstwetenschap bij de sectie godsdienstgeschiedenis en vergelijkende godsdienstwetenschap van de Universiteit Leiden. Gerard Wiegers promoveerde in 1991 aan dezelfde universiteit op een proefschrift over islamitische minderheden in Middeleeuws christelijk Spanje. Hij publiceerde tal van artikelen en boeken op het terrein van de islamitische cultuur- en godsdienstgeschiedenis, waaronder de kritische uitgave van het autobiografische verslag van de 17e eeuwse Andalusische geleerde
Ahmad b. Qasim al-Hajari van zijn reis naar West-Europa (met P.S.van Koningsveld en Q. al-Samarrai) (CSIC: Madrid 1997). Zijn bijzondere belangstelling gaat uit naar de geschiedenis van de betrekkingen tussen de islam en het Westen. Gerard Wiegers maakt deel uit van de kernredactie van de door de Theologische Faculteit uitgegeven reeks Leidse Studiën van de Godsdienst.

Sinds de periode van de ‘Renaissance’ (de nahda) in de 19e eeuw heeft het islamitische religieuze denken ingrijpende wijzigingen ondergaan. Binnen de Islam kwamen nieuwe bewegingen op, die zich losmaakten van de orthodoxe islam, zoals de Bahai en de Ahmadiyya. In de late 19e en 20e eeuw kwamen het islamitisch modernisme, het reformisme en het islamisme, of fundamentalisme op. De toentertijd in gang gezette religieuze en filosofische veranderingsprocessen zijn op dit moment nog steeds gaande. Met de vestiging van de Islam in Europa na de Tweede Wereldoorlog hebben deze reeds in zichzelf belangrijke en ingrijpende processen een nieuwe relevantie gekregen voor de westerse samenlevingen: ‘Oost’ en ‘West’ zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden geraakt. Doel van het college is om de samenhang van veranderend religieus en filosofisch gedachtegoed te belichten, alsmede de betekenis van dat gedachtegoed voor de Europese samenlevingen.

Syllabus: Het 'Oosten' in het 'Westen': Filosofische, theologische en mystieke stromingen in de hedendaagse Islam en hun verspreiding in Europa.

Aanbevolen literatuur
Adams C.C. , Islam and Modernism in Egypt, London 1933. Boom, M. Van den, Bevrijding van de mens in islamitisch Perspectief. M. cA. Labãbi en H. Hanafi, filosofen uit de arabisch-islamitische wereld, Amsterdam
1984.
Ende W., U. Steinbach (eds.), Der Islam in der Gegenwart, München 19964. Esposito J. (ed.), The Oxford Encyclopaedia of the Modern Islamic World, New York 1995. 4 delen.
Nasr, Seyyed Vali Reza, The Vanguard of the Islamic Revolution. The Jamacat-i islami of Pakistan, London, New York 1994.
Fakhry M., A History of Islamic Philosophy. 2nd Ed., New York 1983. Friedmann Y., Prophecy Continuous. Aspects of Amadî Thought and Its Medieval Background, Berkeley, etc. 1989.
Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age 1798-1939, Cambridge, etc. 1983. Mitchell R.P., The Society of the Muslim Brothers, New York 1993. T. Nagel T., Geschichte der islamischen Theologie. Von Mohammed bis zur Gegenwart, München 1994.
Rawlinson, The Book of enlightened Masters. Western Teachers in Eastern Traditions.
Schulze R., Islamischer Internationalismus im 20. Jahrhundert; Untersuchungen zur Geschichte der islamischen Weltliga, Leiden, etc. 1990. Sivan E., Radical Islam. Medieval Theology and Modern Politics. New Haven, London 1990 (enlarged edition).
Stieglecker H., Die Glaubenslehren des Islam, Paderborn etc. 1962. Zebiri K., Mahmûd Shaltût and Islamic Modernism, Oxford 1993.

ALGEMENE GEGEVENS:


1. FOW is een landelijke organisatie: de Stichting Filosofie Oost - West wil bijdragen aan de ontwikkeling van mondiaal denken op basis van begrip en respect en niet op basis van politieke macht en economisch gewin. Zij streeft ernaar dat de verschillen in denken samen komen tot een dialoog. De Stichting is levensbeschouwelijk neutraal.


2. Op negen zaterdagen per jaar verzorgen - parallel aan elkaar - vier docenten elk vier uur colleges over een vastgelegd onderwerp.


3. Overige data voor 1999 24 april, 29 mei, 11 september, 9 oktober, 13 november en 11 december.


4. Voor inlichtingen over de activiteiten: Hans Bosse e-mail hj.bosse@wxs.nl en Jacob Boszhard e-mail istar@xs4all.nl.


5. Folder en inschrijven bij: het secretariaat van Filosofie Oost - West Helleberg 4, 5508 BL Veldhoven.


6. Zie voor 29 mei ook:

- Spiritualiteit in het dagelijks leven: Bevrijdende communicatie, Hr. N. Tydeman

- Indische filosofie: Het Hindoeïsme, Dr. B.M.J. Nagel
- Filosofische, theologische en mystieke stromingen in de hedendaagse soennitische Islam en hun verspreiding in Europa, Dr. G.A. Wiegers
- Mystiek, op weg naar een innerlijke en een uiterlijke revolutie, Dr. D. van Egmond

Deel: ' Cursus Stromingen in de Soennitische Islam '
Lees ook