Hetzelfde maar toch anders
Thema's uit de vergelijkende wijsbegeerte, Karel van der Leeuw 11 december 1999

CURSUSPROGRAMMA "ORIËNTATIE IN VERSCHEIDENHEID" 1999
Stichting filosofie Oost - West

Van 10.00 -16.30 uur; toegang ƒ 50,- per dag aan de zalen te voldoen.
Adres: Vergader- en zalencentrum "Vredenburg 19", Vredenburg 19 in Utrecht.

Karel van der Leeuw: In de tweede bijeenkomst over wijsbegeerte in ontmoeting zullen een aantal specifieke thema's worden besproken die zowel in het Europese als in het Aziatische denken voorkomen, die kennelijk teruggaan op vergelijkbare grondervaringen, maar toch een geheel verschillende vorm aannemen. Daaruit zal ook meer in detail blijken wat de Europese en de Aziatische traditie van elkaar kunnen leren en waarin zij elkaar aanvullen.
Thema's die aan de orde zullen komen zijn:
° Geluk en zelfverwerkelijking
° Transcendentie en immanentie
° Natuur en de houding tegenover de natuur
° Het medelijden als reactie op de andere mens.

De syllabus van Karel van der Leeuw heeft als titel: Hetzelfde maar toch anders

Dr. K.L. van der Leeuw studeerde filosofie met als bijvakken klassiek Chinees en Chinese filosofie. Hij is verbonden aan de afdeling Wijsbegeerte van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam als vakdidacticus en onderwijsadviseur. Karel van der Leeuw is medeoprichter van het Centrum voor kinderfilosofie en van de Europese stichting voor Kinderfilosofie Sophia.

Algemene gegevens:
1. FOW is een landelijke organisatie: de Stichting Filosofie Oost-West wil bijdragen aan de ontwikkeling van mondiaal denken op basis van begrip en respect en niet op basis van politieke macht, economisch gewin of Westerse dominantie. Zij streeft ernaar dat de verschillen in denken samen komen tot een dialoog. De Stichting is levensbeschouwelijk neutraal.
2. Op negen zaterdagen per jaar verzorgen - parallel aan elkaar - vier docenten elk vier uur colleges over een vastgelegd onderwerp.
3. Data voor 1999 zijn 13 november en 11 december.
4. Folder en inschrijven bij: het secretariaat van Filosofie Oost - West, Zaanmarktstraat 18, 4811 BREDA of e-mail info@filosofie-oostwest.nl
5. Website http://www.filosofie-oostwest.nl

Deel: ' Cursus Thema's uit de vergelijkende wijsbegeerte '
Lees ook