Novem


Cursus Uitvoering gemeentelijk energiebeleid (EBECO) voor energiebeleidscoordinatoren

4/3/1999 3/6/1999
Utrecht

Tijdens deze vierdaagse cursus krijgt u grip op de uitvoering van het gemeentelijk energiebeleid. Hierdoor kunt u de rol van de coordinator gemakkelijker gestalte geven.

Energiebeleid omvat verschillende doelgroepen
In vrijwel alle Nederlandse gemeenten is energiebeleid geformuleerd. In de praktijk blijkt het vertalen van dit beleid naar praktische projecten en het uitvoeren ervan geen gemakkelijke opgave. U heeft immers te maken met verschillende groepen, binnen en buiten het gemeentelijk apparaat, waardoor de uitvoering van het gemeentelijk energiebeleid gecompliceerd kan zijn.

Bestemd voor:
Coordinator energiebeleid of andere medewerkers van gemeenten, die als taak hebben de uitvoering van gemeentelijk energiebleid vorm en inhoud te geven

Kosten:
NLG 1.500,-- (excl. BTW)

Aanvraag aanmeldingsformulier: info@novem.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Cursus uitvoering gemeentelijk energiebeleid '
Lees ook