Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Terug naar de index Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
directie Voorlichting
Datum: 07-07-1999

Bericht

Duitstalige docenten

Het Universitair Talencentrum Nijmegen heeft een cursus ontwikkeld voor Duitstalige docenten die door een tekort aan Nederlandse docenten ingezet zullen worden in het Nederlandse voortgezet onderwijs. De cursus bestaat uit de volgende onderdelen: een intensieve training in Nederlands als tweede taal; het aanleren en oefenen van het Nederlands in een Nederlandse klassensituatie en de woordenschat behorende bij het eigen vak (vaktaal); informatie over de Nederlandse jeugdcultuur en de ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs, zoals de basisvorming en het studiehuis.
Meer informatie bij:
Drs. J. Bakx (projectleider),
telefoon: 024-3616023 of 024-3612159,
e-mail: J.Bakx@let.kun.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Cursus voor Duitstalige docenten in Nederland '
Lees ook