Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

Cursus zeeanimator voor natuur- en milieueducatie aan de kust

Brugge, 19/2/1999
Nr:

Proosdij
Burg 2
B - 8000 Brugge
Telefoon 050/40 56 29
Telefax 050/ 40 56 01
E-Mail : provincie@west-vlaanderen.be

Brugge, 19 februari 1999
99/PB/Nr. 027
behandelend ambtenaar : Bart Jaques

CURSUS "ZEEANIMATOR"
VOOR NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE AAN DE KUST

Natuur- en milieuthemas op een leuke en speelse manier aanbrengen bij kinderen. Dat leer je tijdens de nieuwe cursus zeeanimator van de provinciale dienst natuur- en milieueducatie en het Centrum Voor Natuur- en Milieueducatie (CVN). De cursus start op 4 maart 1999 en kadert in het grote educatieve project "Week van de Zee 1999". Dit jaar verwacht de dienst en het CVN een grote opkomst van het basisonderwijs. De bedoeling van de 10 sessies is dan ook een actieve kern van animators op te leiden die de kinderen in die periode kunnen bijstaan in de ontdekking en de positieve beleving van de natuur en het milieu aan de kust.

Deze derde Week van de Zee vindt plaats aan de hele kust van 26 april tot 7 mei 1999. Het is een initiatief van het provinciebestuur, in samenwerking met de kustgemeenten en met de medewerking van het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie (CVN) en Horizon Educatief. Kinderen van het kleuteronderwijs en het lager onderwijs van de kustgemeenten krijgen opnieuw de kans om de natuur en het milieu aan en rond de zee te ontdekken en te beleven. De resterende natuurwaarden aan onze kuststrook zijn de ideale plaatsen om met kinderen van het basisonderwijs de natuur en het milieu te leren ontdekken en te beleven. Het beleven en het doen zijn de belangrijkste elementen bij het ervarings- en ontwikkelingsgericht leren. Vorig jaar namen niet minder dan 15.000 kinderen met hun leerkrachten deel aan de Week van de Zee. Dit jaar verwachte de provinciale dienst nog een stijging van het aantal klassen.

ZEEANIMATOR IN 10 LESSEN: VEEL METHODIEK, MINDER KENNIS

Om het grote aantal klassen op te vangen leidt de provincie vrijwilligers op. Dit gebeurt op de Cursus Zeeanimator. Deze cursus richt zich tot al wie interesse heeft in natuur en milieu. Tijdens de cursus worden vooral vaardigheden geoefend, waarmee een klasgroep op een speelse en aangename manier de natuur aan de kust leert beleven. Tijdens de 10 sessies leren de animators niet alleen de basisbegrippen rond natuur en milieu kennen, maar vooral het werken met de nieuwe ervaringsgerichte methodieken. Op die manier leren ze vlot in te spelen op de nieuwe uitdagingen rond natuur- en milieueducatie in het basisonderwijs.

PRAKTISCHE GEGEVENS

· De sessies van de cursus vinden plaats op 4, 11, 18 en 25 maart, op 1, 22 en 29 april en op 20 en 27 mei 1999
· Deze lessenreeks vindt plaats in "Duin en Zee" , Fortstraat 124 te 8400 Oostende, telkens in de namiddag van 14.00 uur tot 14.15 uur.

DE INHOUD VAN DE CURSUS

In de cursus zit inleidingen in de planten- en de dierenwereld. Vervolgens maken de animators kennis met de nieuwe materialen. Voor elke graad van het basisonderwijs is er een pakket: Boreas voor kleuters, het Flar- en Florapad voor eerste graad en de bekende Zeekoffer voor de tweede en de derde graad. Vervolgens wordt ook effectief ervaring opgedaan tijdens twee stagewandelingen. Daarbij krijgen de deelnemers de kans of volledig zelfstandig een duinenwandeling uit te stippelen en om ook met een klasgroep aan de slag te gaan. We sluiten af met een strandexcursie en een les rond ecologie.

DEELNEMEN

Inschrijven kan bij het CVN West-Vlaanderen, Kammerstraat 19, 9000 GENT door 1.900 BEF of 47,10 EUR over te schrijven op het rekeningnummer 404-3076041-29. Bijkomende inlichtingen kun je steeds bekomen op het nummer (09) 224 30 33 (Kristien Van Hoorebeke) of op (050) 40 32 82 (Geert Verbeure, provincie).

Deel: ' Cursus zeeanimator natuur- en milieueducatie aan de kust '
Lees ook