Spiritualiteit en maatschappelijke betrokkenheid
Zen en de samenleving, Nico Tydeman 13 november 1999

CURSUSPROGRAMMA "ORIËNTATIE IN VERSCHEIDENHEID" 1999

Stichting filosofie Oost - West

Van 10.00 -16.30 uur; toegang ƒ 50,- per dag aan de zalen te voldoen.
Adres: Vergader- en zalencentrum "Vredenburg 19", Vredenburg 19 in Utrecht.

Nico Tydeman: "Om de mogelijke betekenis van zen voor de samenleving vast te stellen is het noodzakelijk eerst de vraag te stellen: waar gaat zen eigenlijk over? En vervolgens welke methoden, praktijken en benaderingen gebruikt de zentraditie om haar doel te bereiken (1). In het bijzonder wil ik even blijven stilstaan bij de Verlichting van de Boeddha. Wat was zijn inzicht? (2). Daarna wil ik laten zien dat de beoefening van zen (zazen) een contemplatieve praktijk is, verwant (met de nodige verschillen) aan de contemplatieve traditie in het Westen (christelijke mystiek, negatieve theologie) (3). Volgt de vraag: wat betekent contemplatie voor de ethiek - aan de hand van de omschrijving van de ethische regels zoals die toegeschreven zijn aan Bodhidharma (4). Een reflectie naar aanleiding van een zwart hoofdstuk uit de zengeschiedenis (Zen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog), met een voorlopige conclusie (5). Tot slot: over het onzichtbare verband tussen actie en contemplatie. Wat doet contemplatie met ons? Wat is het in ons (een plek? een vermogen?) dat ons tot compassie beweegt?"i

Aanbevolen literatuur:
° Austen, James H. "Zen and the Brain" The MIT Press, Cambridge, Massachussets, London Engeland, 1998.
° Aitken, Robert. "The mind of Clover. Essays in Zen Buddhist Ethics" North Point Press, San Fsancisco, 1984
° Derrida, Jacques. "Hoe niet te spreken. Dionysius, Eckhart en de paradigma's van negativiteit" en "GOD anonymus" Agora, Baarn. 1997 en 1998.
° Ives, Christopher. "Zen Awakening and Society" University of Hawaiï Press, Honolulu.
° Victoria, Brian. "Zen at War" Weatherhill, New York, 1997.

Publicaties van Nico Tydeman:
° Zitten, de praktijk van Zen;
° Vormen van Oneindige Leegte - het Boeddhisme in Japan;^
° Het temmen van de os. .
Alle van de uitgever Karnak te Amsterdam.

De heer N. Tydeman (1942) is zenleraar. Nico Tydeman studeerde theologie in Nijmegen. Hij begon zijn zentraining in 1971 bij Karlfried Dürckheim. Sinds 1984 is Nico Tydeman leerling van Genpo Roshi (Salt Lake City, VS). Hij geeft zentrainingen aan vaste groepen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

Algemene gegevens:
1. FOW is een landelijke organisatie: de Stichting Filosofie Oost-West wil bijdragen aan de ontwikkeling van mondiaal denken op basis van begrip en respect en niet op basis van politieke macht, economisch gewin of Westerse dominantie. Zij streeft ernaar dat de verschillen in denken samen komen tot een dialoog. De Stichting is levensbeschouwelijk neutraal.
2. Op negen zaterdagen per jaar verzorgen - parallel aan elkaar - vier docenten elk vier uur colleges over een vastgelegd onderwerp.
3. Data voor 1999 zijn 13 november en 11 december.
4. Folder en inschrijven bij: het secretariaat van Filosofie Oost - West, Zaanmarktstraat 18, 4811 BREDA of e-mail info@filosofie-oostwest.nl
5. Website http://www.filosofie-oostwest.nl

Deel: ' Cursus Zen en de samenleving '
Lees ook