CURSUSSEN KUNST- EN CULTUURGESCHIEDENIS BIJ DE VRIJE AKADEMIE

Op maandag 20 september 1999 start bij de Vrije Akademie Westvest in Delft de nieuwe cursus KUNST- EN CULTUUR *ANDERS*. Deze cursus behandelt de periode 1890-1940, een voor alle kunstvormen belangrijke en interessante periode. In deze cursus kunst- en cultuur-geschiedenis maak je kennis met wat er in deze periode gebeurde op het gebied van muziek, dans, theater, beeldende kunst en literatuur. Met kijken, luisteren, excursies, bezoek van tentoonstellingen en een kijkje achter de schermen van b.v. een voorstelling. Een afwisselend programma waarin alle kunstvormen aan bod komen.
Voor iedereen op maandagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur met o.a. kunsthistorica Margrith Barnhoorn. De cursus kost ƒ 403,- voor 25 lessen.

Ook op maandag 20 september 1999 starten de cursussen KUNSTGESCHIEDENIS. De totale kunstgeschiedenis wordt behandeld, van de prehistorie tot de moderne kunst. Beginnend met de prehistorie loopt het eerste jaar via Griekenland, het Romeinse Rijk en de Middeleeuwen door tot de Renaissance (ongeveer 1500 na Christus). In het Tweede jaar is de Renaissance het beginpunt, om via de Barok, de 18e eeuw, de Impressionisten, bij de verschillende stromingen van de 20e eeuw te komen. Voorbeelden op het gebied van de architectuur, schilder-, teken- en grafische kunst illustreren het verhaal. Kunst is niet een verschijnsel dat op zichzelf staat, integendeel, het is ingebed in de geschiedenis van de mens. Hierdoor komen ook geschiedenis, economie en filosofie waar nodig aan bod.

Verder organiseert de Vrije Akademie op de donderdagavond een LEZINGENREEKS die telkens is opgebouwd uit zes lessen rond een thema. Deze cursus start op 23 september. De lessen behandelen een onderwerp, waarbij verschillende aspecten van dit onderwerp aan bod komen. De thema*s van de lezingenreeks dit jaar zijn: Moderne architectuur, Fantasie en kunst, Amerikaanse kunst, Het hergebruik in de kunst/de kunst van het hergebruik en de 17e eeuwse schilderkunst in thema*s.

Voor meer informatie of inschrijvingen over de cursussen kunstgeschiedenis, kunt u bellen met de receptie van de Vrije Akademie, Westvest 9, 2611 AX Delft, telefoon (015)2602840.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de Vrije Akademie Westvest, de heer H. van Leeuwen, telefoon (015) 2602840.

Deel: ' Cursussen cultuurgeschiedenis Vrije Akademie Delft '
Lees ook