Aanmelden voor cursussen Via deze website kunt u zich nu rechtstreeks aanmelden voor de cursussen Monumentenzorg in de Praktijk. Uiteraard vindt u ook alle informatie over het cursusaanbod.

Aanpassing schotten in Brrm-97 De restauratieachterstanden in de monumentenzorg worden voortvarend ingelopen. Dit blijkt uit een evaluatie van het `Werkplan Monumentenzorg' en het Brrm-97. Staatssecretaris Van der Ploeg (Cultuur) wil gemeenten en provincies nu meer gelegenheid geven de monumentensubsidies naar eigen inzicht in te zetten. forward.gif (886 bytes) Lees verder

Toekenning Revolving fund leningen bekend Het Nationaal Restauratiefonds kent een extra financierings-mogelijkheid voor restauraties. Deze wordt mogelijk gemaakt door de gelden uit het Revolving Fund. Jaarlijks wordt een aantal restauraties gefinancierd met zogenaamde 'Restauratiefonds-hypotheken'. Inmiddels is bekend welke restauratie-projecten voor 2000 zijn geselecteerd. forward.gif (886 bytes) Lees verder

Gewijzigd bouwplaatsuurloon

Bij de berekening van subsidies hanteert de Rijksdienst voor de Monumentenzorg een standaard bouwplaatsuurloon. Met ingang van maart 2000 is het maximaal subsidiabele uurloon gewijzigd in ƒ 59,- (exclusief algemene kosten, winst & risico, BTW). Voor de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht bedraagt het uurloon maximaal ƒ 59,50 (eveneens exclusief). Dat is een verhoging van f 2,50 ten opzichte van de laatste vaststelling (juni 1999).

Laag BTW tarief schilders en stukadoors Onderhoud en verbetering van particuliere woningen ouder dan 15 jaar vallen sinds 1 januari onder het lage BTW tarief. Althans voor zover het schilder- en stucadoorswerk betreft. forward.gif (886 bytes) Lees verder

Belastingplan 21e eeuw; monumentenaftrek blijft in stand Op 3 februari 2000 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor de 'Wet Inkomstenbelasting 2001' aangenomen. In de nieuwe wetl is de bestaande aftrekmogelijkheid voor onderhoudskosten aan een rijksmonument overeind gehouden. Er verandert op dit gebied echter wel een en ander. forward.gif (886 bytes) Lees verder

Het Restauratiefonds en de Euro De Euro komt eraan, dat is bekend. Maar hoe gaat het Restauratiefonds om met de Euro en wat betekent dat voor u als klant? forward.gif (886 bytes) Lees verder

Nieuw op deze site

Aanmelden voor cursussen Via deze website kunt u zich nu rechtstreeks aanmelden voor de cursussen Monumentenzorg in de Praktijk. Uiteraard vindt u ook alle informatie over het cursusaanbod.

Deel: ' Cursussen en actualiteiten Monumentenzorg '
Lees ook