Ingezonden persbericht


Persbericht

Datum
5 september 2001

Westvest 9, 2611 AX Delft
Postbus 2804, 2601 CV Delft
Telefoon 015 260 2840
Fax 015 260 2841

CURSUSSEN KUNST- EN CULTUURGESCHIEDENIS
BIJ DE VRIJE AKADEMIE DELFT

Op maandag 17 september 2001 start bij de Vrije Akademie Delft de cursus KUNST- EN CULTUUR 'ANDERS'. Deze cursus behandelt de periode 1975-2000, een voor alle kunstvormen belangrijke en interessante periode. In deze cursus kunst- en cultuur-geschiedenis maak je kennis met wat er in deze periode gebeurde op het gebied van muziek, dans, theater, beeldende kunst en literatuur. Een afwisselend programma, waarin alle kunstvormen aan bod komen.
Voor iedereen, op maandagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur met o.a. kunsthistorica Margrith Barnhoorn. De cursus kost f 438,-- voor 25 lessen.

Ook op maandag 17 september 2001 starten de cursussen KUNSTGESCHIEDENIS. De totale kunstgeschiedenis wordt behandeld, van de prehistorie tot de moderne kunst. Beginnend met de prehistorie loopt het eerste jaar via Griekenland, het Romeinse Rijk en de Middeleeuwen door tot de Renaissance (ongeveer 1500 na Christus). In het Tweede jaar is de Renaissance het beginpunt, om via de Barok, de 18e eeuw, de Impressionisten, bij de verschillende stromingen van de 20e eeuw te komen. Voorbeelden op het gebied van de architectuur, schilder-, teken- en grafische kunst illustreren het verhaal. Eerste jaar kunstgeschiedenis op maandagavond van 19.00 tot 20.30 uur, het tweede jaar kunstgeschiedenis op maandagavond van 20.45 tot 22.15 uur met kunsthistorica Margrith Barnhoorn. De cursus kost f 392,-- voor 30 lessen.

Op dinsdag 18 september de Basiscursus Kunst- en Cultuurgeschiedenis. Een tweejarige cursus met een combinatie van kunstgeschiedenis en de ontwikkeling van de kunsten zoals muziek, literatuur, theater en dans. Een intensieve kennismaking mat de wereld van de kunsten. Je leert de stijlmerken herkennen en een stijl in zijn tijd te plaatsen. In het eerste jaar komen de Egyptenaren, de klassieke oudheid en de Middeleeuwen aan bod. In het tweede jaar de Renaissance tot heden.
Voor iedereen die liever overdag een cursus volgt op dinsdagmiddag van 13.30-15.30 uur met kunsthistorica Margrith Barnhoorn. De cursus kost f 525,- voor 30 lessen.
Voor meer informatie of inschrijvingen over de cursussen kunstgeschiedenis, kunt u bellen met de receptie van de Vrije Akademie Delft, Westvest 9, 2611 AX Delft, telefoon (015)2602840.

Deel: ' Cursussen Kunst- en Cultuurgeschiedenis Vrije Akademie Delft '
Lees ook