Een CVA - Het kan ook u overkomen


Een beroerte (CVA) kan voorkomen worden.

AMERSFOORT, 20120221 -- Dinsdag 8 mei 2012 organiseert de Nederlandse CVA-vereniging voor de 8e keer op een rij de Europese Dag van de Beroerte. Op deze preventiedag wordt extra aandacht gevraagd voor het CVA, ook wel beroerte genoemd. Een CVA is een hersenbloeding of herseninfarct en in Nederland worden meer dan 100 mensen per dag getroffen. Het is één van de meest levensbedreigende aandoeningen met circa 10.000 doden per jaar. Daarnaast is het de grootste oorzaak van invaliditeit in Nederland.

Het aantal slachtoffers van een CVA is groot. In vergelijking met bijvoorbeeld verkeersslachtoffers: in het verkeer vallen circa 650 doden per jaar. Ten gevolge van een CVA komen er per jaar dus ruim vijftien keer meer mensen om het leven, in totaal circa 10.000 doden. Daarom moet er méér aandacht zijn voor het voorkomen en herkennen van een CVA. Van alle aandoeningen is het CVA één van de eenvoudigste aandoeningen die voorkomen kunnen worden. Met een aanpassing van de leefstijl wordt het risico op het krijgen van een hersenbloeding of herseninfarct sterk verminderd. Iedereen, jong en oud, kan door een CVA getroffen worden. Een CVA kan ernstige zichtbare en onzichtbare gevolgen hebben waardoor het leven van getroffenen en hun gezin drastisch veranderd.


Voorlichting en risicometingen

Op ruim 125 locaties worden op dinsdag 8 mei 2012 diverse activiteiten georganiseerd. Ziekenhuizen, revalidatiecentra en andere zorggerelateerde instellingen zullen op deze dag het CVA extra aandacht geven door informatie en voorlichting. Op de meeste plaatsen is er een informatiemarkt en zijn er voorlichtingsbijeenkomsten. Tevens bieden diverse instellingen gratis risicometingen aan. Meting van bloeddruk, cholesterol, bloedsuiker, hartslag (boezemfibrilleren), gewicht of berekenen van de Body Mass Index (BMI).


Actiedag blijft zinvol

Het thema voor 2012 is ‘Het kan ook u overkomen’. En het kan ook iedereen overkomen. Van het ene op het andere moment kan men een ander mens zijn. Gevolgen van een CVA kunnen een mens levenslang blijven volgen. Of men nu man, vrouw, jong of oud is, iedereen heeft het risico op het krijgen van een CVA. Ruim 40.000 mensen per jaar krijgen ermee te maken. Belangrijk genoeg om het onder de aandacht van de mensen te blijven brengen. Met een aangepaste leefstijl, iets meer op de kilootjes letten, stoppen met roken en matig gebruik van alcohol wordt het risico op het krijgen van een CVA al een stuk minder.

Informatie en een overzicht van de deelnemende ziekenhuizen en zorgcentra vindt u op www.dagvandeberoerte.nl


Deel: ' CVA-vereniging organiseert achtste Europese Dag van de Beroerte '
Lees ook