Vlaamse Christendemocraten (CVP)

Afzender:
Luk Vanmaercke, directeur communicatie
tel: 02.238.38.75 fax: 02.238.38.60
E-mail: lvanmaercke@cvp.be
Website: https://www.cvp.be/

Persmededeling van de CVP
17 september 2001

CVP-DELEGATIE NAAR CONGO

Van 21 tot 24 september brengt een parlementaire delegatie van de CVP een bezoek aan Kinshasa. De delegatie bestaat uit Volksvertegenwoordigers Mark EYSKENS, Herman VAN ROMPUY, Karel PINXTEN en Senatrice Sabine DE BETHUNE.

De CVP-delegatie zal in Kinshasa hoge vertegenwoordigers ontmoeten van de regering, de politieke oppositie, de zgn. societe civile (het maatschappelijke middenveld), de kerkgemeenschap en de internationale gemeenschap. Een ontmoeting met President Kabila staat op het programma.

Het bezoek is opgevat als een terreinverkenning waarmee de CVP haar standpunten in verband met het Congo-beleid van Belgie en van de hele internationale gemeenschap verder wil onderbouwen en actualiseren. Door de rechtstreekse gesprekken met de belangrijkste actoren in de Congolese samenleving, wil de CVP ook haar actieve betrokkenheid onderlijnen bij het lot van de Congolese bevolking en bij de aanpak van de crisis in Congo en de Centraal-Afrikaanse regio. Ten slotte wil de CVP ook een eigen en krachtige impuls geven aan het vredesproces in Congo, op een ogenblik dat de recente gunstige ontwikkelingen in het kader van dit proces zo sterk mogelijk dienen gestimuleerd te worden vanuit alle segmenten van de internationale gemeenschap.

In mei reeds werd de CVP door de Congolese PDSC (Parti Democrate et Social Chretien) uitgenodigd om een bezoek te brengen aan Kinshasa. In die periode vond de CVP het nog te vroeg om op deze uitnodiging in te gaan, omdat de uitvoering van het vredesakkoord van Lusaka op dat ogenblik nog niet de resultaten of perspectieven had die een dergelijk bezoek konden rechtvaardigen. Sinds in augustus echter belangrijke en concrete stappen voorwaarts werden gezet in verband met de zgn. Inter-Congolese Dialoog, waarbij alle representatieve partijen van het Congolese conflict betrokken zijn, acht de CVP het wenselijk om een eigen bijdrage te leveren tot de versterking van de positieve krachten in het Congolese vredesproces. Op 15 oktober start immers een zeer belangrijke fase van de Inter-Congolese Dialoog. In het licht van de uitnodiging van de PDSC wenst de CVP te beklemtonen dat het opzet van deze inbreng de partijgrenzen overstijgt, zowel in Congo als in Belgie. Dit moet het begin kunnen zijn van een "bi-partisan" aanpak van het Congo-beleid in ons land.

Om de noodzakelijke representativiteit van haar gesprekspartners te bewaren, plant de CVP na haar bezoek aan Kinshasa ook gesprekken met de vertegenwoordigers van de gewapende oppositie.

De Vlaamse Christen-democraten zijn van oordeel dat het vestigen van de politieke democratie in Congo de weg moet openen naar vrede, stabiliteit en de strijd tegen armoede. De voorbije 40 jaar hebben aangetoond dat andere systemen dan de politieke democratie tot de tragische toestand hebben geleid waarin het Congolese volk zich bevindt.

Stefaan De Clerck
Algemeen Voorzitter

Zoekwoorden:

Deel: ' CVP delegatie naar Congo '
Lees ook