Ingezonden persbericht


PERSMEDEDELING VAN DE CVP
(17 augustus 2001)

PMA: kroniek van een aangekondigde dood
Dit slikt de CVP niet

Drugs zijn geen probleem. Zo interpreteerden veel jonge mensen het ³verstandig-omgaan-met-drugs-beleid² van de Agalev-ministers Aelvoet en Vogels. Voeg daarbij het wazige onderscheid tussen legale en illegale drugs (waarvan sommigen toch gebruikt mogen worden) en problematisch en niet-problematisch gebruik, en de cocktail is bekend: algemene verwarring.

Om die verwarring te compenseren zou een half miljard geïnvesteerd worden in preventie en hulpverlening. Deze federale drugpot zou naar verluidt naast enkele broekzak-vestzakoperaties vooral besteed worden aan de uitbouw van hulpverlening. Preventie is immers gemeenschapsmaterie en het is dan ook aan de gemeenschappen om daarin te investeren.

Ondanks herhaaldelijk aandringen heeft de Vlaamse regering nog geen frank meer geïnvesteerd in preventie. Zo moet de Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen (VAD) het met tien preventiewerkers stellen, zodat ze de vraag vanuit diverse sectoren al lang niet meer kan bijhouden.

Kortom, minister Aelvoet mocht dan nog beweren begin dit jaar dat nu alles zou geïnvesteerd worden in preventie en hulpverlening in plaats van in repressie, voor preventie is geen geld en voor de jongste twee slachtoffers van PMA kwam hulpverlening te laat. Een jongen stierf reeds één uur na inname.

Nochtans weet men al lang af van het bestaan en het grote gevaar van alle XTC-adepten, waarvan PMA een tragisch voorbeeld is. Reeds op 25 juli 2000 lichtte de VAD haar netwerk in over PMA. Maar geld om echt campagne te voeren is er niet.

Er bestaan een honderdtal varianten van XTC. Uit recent onderzoek blijkt dat al deze synthetische drugs zeer gevaarlijk zijn. In Noord-Frankrijk klagen de dokters over jonge patiënten die momenteel moeten leven als een plant door zware hersenletsels na een dagje stappen in het vrolijke Belgische uitgaansleven. Ook het aantal doden na het gebruik van synthetische drugs blijft elk jaar stijgen.

Het kabinet Volksgezondheid weet dit. En wat zegt minister Aelvoet? Dat ze snel en efficiënt gehandeld hebben! Dit durft men zeggen terwijl er nog niets is gerealiseerd van de preventiebeloftes. Het gaat hier niet alleen over nalatigheid, maar over onverschilligheid. Hoeveel doden moeten er nog vallen voor onze Agalev-ministers wakker worden?

De boodschap van de CVP is in elk geval duidelijk. Wij vragen van de federale en Vlaamse regering


1. een duidelijke ontrading van het druggebruik
2. een duidelijke waarschuwing voor het levensgevaar bij druggebruik, zeker bij het pillenslikken
3. een snelle en efficiënte besteding van de 500 miljoen voor hulpverlening
4. een bijkomend gemeenschapsbudget van 300 miljoen voor preventie
5. een publieke verontschuldiging van de ministers Aelvoet en Verwilghen ten aanzien van de ouders van de overleden slachtoffers voor de weinig subtiele behandeling
Wij zullen in elk geval niet nalaten om minister Aelvoet, minister Verwilghen en Vlaams minister Vogels zo snel mogelijk te interpelleren. De bevolking hoeft dit immers niet te slikken.

Voor de CVP,
Trees Merckx, Vlaams parlementslid
Jo Vandeurzen, Kamerlid

Deel: ' CVP fel tegen drugsbeleid '
Lees ook